Wijkteams

Wijkteams bestaan uit bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van hun wijk. Zij werken hierbij samen met de gemeente en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, politie, jongerenwerk en andere maatschappelijke organisaties.

Wijkteams hebben recht op informatie over wat er in hun wijk gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als het openbaar gebied opnieuw ingericht wordt of bij maatregelen tegen overlast. Ook mogen wijkteams de gemeente hierover adviseren. Het is belangrijk dat de teams laten zien hoe zij de bewoners uit de wijk mee laten denken bij deze adviezen.

Wijkteam Achterwillens
Bewonersplatform Binnenstad Gouda
Wijkteam Bloemendaal
Wijkteam Gouda Noord
Wijkteam Gouda Oost
Wijkteam Goverwelle
Wijkteam Kadebuurt
Wijkteam Korte Akkeren
Wijkteam Nieuwe Park
Wijkteam Plaswijck
Initiatiefgroep Raambuurt
Buurtschap Stolwijkersluis (geen website, contactgegevens kunt u opvragen bij de gemeente)
Wijkvereniging Westergouwe

Bent u een inwoner uit Kort Haarlem en wilt u een nieuw wijkteam vormen? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@gouda.nl of telefonisch via 14 0182.