Stadsmarinier

De stadsmarinier zorgt ervoor dat u zich veilig kan voelen in uw buurt. Als er problemen zijn in een wijk of een straat die meteen opgelost moeten worden dan helpt de stadsmarinier. Bijvoorbeeld problemen zoals ruzies die mis dreigen te lopen. Of als jongeren op straat voor steeds meer overlast zorgen. Maar ook als de overlast van bijvoorbeeld huisvuil snel erger wordt. 

De stadsmarinier pakt onveiligheid in een wijk direct aan. Hij adviseert de burgemeester of wethouder welke acties in de wijk nodig zijn om een probleem op te lossen.

De stadsmarinier kan afdelingen van de gemeente een opdracht geven. Of de politie vertellen dat er hulp nodig is bij een probleem in een wijk. Ook zorgt hij ervoor dat de juiste mensen samen werken om het probleem op te lossen. Hij stopt pas als het probleem opgelost is.

U kunt zelf contact opnemen met de stadsmarinier als er een directe onveilige situatie is in uw buurt. Natuurlijk let de stadsmarinier zelf ook op of er geen onveilige situaties ontstaan.

Wanneer u zich onveilig voelt door een situatie die snel erger wordt dan kunt u contact opnemen met de stadsmarinier. 

Voor contact met de stadsmarinier belt u met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0182.

Zie ook