Radicaliseringsaanpak

Nederland is een democratie. Dat betekent dat de burgers zelf bepalen hoe het land moet worden bestuurd en door wie. De overheid wil onze open en vrije samenleving beschermen tegen angst en verdeeldheid. En voorkomen en tegengaan dat personen of groepen zich tegen de samenleving keren en in het ergste geval geweld gebruiken om hun doelen te bereiken. Ook de gemeente zet zich hier voor in, samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere (overheids)partners. Dit noemen we radicaliseringsaanpak. De Goudse aanpak sluit aan op het landelijke beleid.

Als u denkt dat uw persoonsgegevens door deze aanpak zonder goede reden zijn gebruikt, dan kunt u dit bij ons melden.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken

U kunt een melding bij ons doen als u denkt dat u door deze aanpak bent geweigerd in het buitenland en u zich als Gouwenaar daardoor benadeeld voelt. 

U kunt een melding doen via bovenstaande knop. Vul hier uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en een korte omschrijving van uw ervaring in. We bekijken uw melding en u krijgt van ons binnen 4 werkdagen een reactie.

U kunt tot 31 maart 2024 een melding doen.

We bekijken uw melding en u krijgt van ons binnen 4 werkdagen een reactie.