Melding vliegtuigoverlast

Inwoners van Gouda hebben de laatste jaren meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die over vliegen. De gemeente en de Omgevingsdienst ontvangen vragen en klachten over deze overlast. We zijn het erover eens dat geluidsoverlast van vliegtuigen erg vervelend is voor iedereen die er last van heeft. Als dit ook voor u geldt, kunt u dit melden.

Er zijn twee meldpunten waar u klachten over vliegtuigoverlast kunt melden. Heeft u last van vliegtuigen van en naar Schiphol? Dan kunt u dit melden via de website van het ´Bewoners Aanspreekpunt Schiphol´ (BAS). Voor klachten over vliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport kunt u terecht op de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond of bel naar telefoonnummer 0888 333 555.

Kijk voor meer informatie over (veranderend) vliegverkeer van en naar Schiphol op de website van ´Bewoners Aanspreekpunt Schiphol´ (BAS). Daar vindt u ook informatie over het baangebruik en onderhoudswerkzaamheden aan start- en landingsbanen op Schiphol.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan blijft met Schiphol in gesprek over de geluidsoverlast van de vliegtuigen. Ook is de gemeente betrokken bij het overleg van Omgevingsraad Schiphol. Het gemeentebestuur kan het vliegverkeer niet omleiden of stopzetten. Samen met inwoners kan de gemeente zich wel inzetten voor maatregelen door Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland om de overlast te verminderen. Heeft u last van geluidsoverlast? Meld dit bij 1 van bovenstaande meldpunten.