Melding vermoeden zorgfraude

Het is belangrijk dat geld bestemd voor zorg op de juiste manier wordt besteed. Het regionaal meldpunt is de plek om naar toe te gaan als u vermoedens heeft van verkeerd gebruik van het zorggeld. Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Meld het dan bij het regionaal meldpunt (vermoedelijke) zorgfraude.

Het is belangrijk dat zorggelden naar mensen gaan die het echt nodig hebben. Als u vermoedt dat zorggeld verkeerd gebruikt wordt, meld dit dan via de knop bij het regionaal meldpunt. Bijvoorbeeld als u denkt dat er onjuist gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin). 

Iedereen mag een melding doen. Een melding kan ook anoniem gedaan worden. Dan vult u het formulier in, alleen laat u geen persoonlijke gegevens of e-mailadres achter.

Klik op Melding maken en vul uw gegevens in.

Melding maken
 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel.
 • Geld voor meer of andere zorg vragen of laten betalen (declareren) dan geleverd is.
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Het oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van vervalste / verzonnen informatie (onjuiste voorstelling van zaken / misbruik van DigiD).
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg. 

U kunt een melding doen via bovenstaande knop.

De regionale toezichthouder beoordeelt deze melding. De toezichthouder kan op basis van signalen een onderzoek starten. Na uw melding krijgt u bij het achterlaten van een e-mailadres een ontvangstbevestiging. Vanwege privacy wordt over het onderzoek verder niet gecommuniceerd. 

Als het u niet lukt om de melding online te doen, dan kunt u ons bellen.

Heeft u dit al besproken met de zorgaanbieder? Maak eerst gebruik van de klachtenregeling van de zorgaanbieder.