Melding problemen met uw buren

Het is normaal dat buren bepaalde dingen van elkaar accepteren, zoals spelende kinderen, hoesten, overdag stofzuigen of het dichtslaan van deuren. Maar soms zorgen buren voor overlast. Lees dan hier wat u kunt doen.

Heeft u overlast van uw buren? Harde muziek of gestamp op de trap? Een hond die voor de deur plast? Een boom die de tuin overschaduwt of rommel in het trappenhuis? Dan adviseren wij u om dit eerst zelf met uw buren te bespreken. Misschien weten ze niet dat ze voor overlast zorgen.

Op de volgende websites vindt u informatie en advies:

Tips over hoe u in gesprek kunt gaan met uw buren van Kwadraat
Wat u kunt doen bij geluidsoverlast van uw buren van het Juridisch Loket
Vraag en antwoord over burenoverlast van Rijksoverheid
Handreiking burenlawaai van Rijksoverheid

Levert een gesprek met uw buren niets op? Dan kunt u buurtbemiddeling bij Kwadraad aanvragen. Speciaal getrainde mensen helpen u om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te vinden voor de overlast of de ruzie. De bemiddelaars van Kwadraat zijn niet voor de een of voor de ander. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk als u en uw buren hier vrijwillig aan meedoen.

Contactgegevens Kwadraat:

Telefoon: 088 – 900 40 00
E-mail: buurtbemiddeling@kwadraad.nl

Bij ernstige overlast kunt u ook hulp vragen aan bijvoorbeeld de wijkagent, de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VVE).

Maakt u zich zorgen over iemand uit uw omgeving die overlast veroorzaakt? En denkt u dat deze persoon hulp nodig heeft, maar dat niet krijgt? Meld dit dan bij het steunpunt zorg en overlast.

Vermoedt u criminele activiteiten? Neem dan contact op met de politie.