Melding milieuoverlast

Heeft u last van stank? Of heeft u een klacht over bijvoorbeeld bodemverontreiniging? Dan kunt u dit melden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Met milieuoverlast wordt bedoeld dat u in uw leefomgeving last heeft van geluid, stank, stof of kunstlicht dat wordt veroorzaakt door een bedrijf. Dit kunt u melden. U kunt in ernstige gevallen een spoedmelding doen. Meer informatie daarover vindt u in de volgende vraag hieronder.

U kunt een spoedmelding doen als het om een situatie gaat die meteen om actie vraagt. Voorbeelden hiervan zijn een asbestbrand, een situatie met gevaarlijke stoffen of vervuiling van de grond.

Heeft uw melding geen spoed? Dan kunt u het meldingsformulier op de website van de ODMH invullen. Let op: de ODMH behandelt uw melding alleen als de overlast wordt veroorzaakt door een bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluidsoverlast van een horecabedrijf of overlast door kunstlicht op een sportveld van een sportclub. Meer informatie hierover vindt u op de website van de ODMH.

Een spoedmelding doet u door te bellen naar de milieuklachtenlijn via tel. 0888 – 333 555. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar. Is de situatie levensbedreigend? Bel dan eerst 112.