Woonwagenstandplaats

De gemeente Gouda verhuurt een aantal woonwagenstandplaatsen verdeelt over 6 locaties. De woonwagens zelf zijn allemaal in het bezit van de bewoners.

Wilt u een standplaats? Schrijf u dan via onderstaande knop in voor het Register woonwagenstandplaats. Wij houden u dan op de hoogte wanneer er een standplaats vrij komt.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanmelden

In Gouda verhuurt de gemeente standplaatsen voor woonwagens. De gemeente verhuurt hierbij alleen de standplaatsen. Een huurder zorgt zelf voor plaatsing, aansluiting en onderhoud van de woonwagen. Er komt maar af en toe een standplaats vrij. U komt alleen in aanmerking voor een woonwagenstandplaats als u zich heeft ingeschreven in het Register woonwagenstandplaats via bovenstaande knop. U kunt zich inschrijven voor een woonwagenstandplaats als u 18 jaar of ouder bent en in Nederland mag wonen. Hieronder leest u hoe de toewijzing van standplaatsen gebeurt. 

De inschrijving kost € 25,60.

Zodra een standplaats vrijkomt, maakt de gemeente dit bekend aan de mensen die staan ingeschreven in het register. Zij krijgen dan, binnen 10 werkdagen, de kans om aan te geven dat ze geïnteresseerd zijn.

Uw inschrijving is 2 jaar geldig en kunt u daarna gratis verlengen. U ontvangt ongeveer een maand voordat uw inschrijving afloopt een e-mail met de vraag of uw gegevens nog kloppen en of u uw inschrijving wilt verlengen. De inschrijving vervalt als u niet op tijd aangeeft dat u uw inschrijving wilt verlengen.

Er zijn vaak meerdere mensen die een standplaats zoeken. Daarom heeft de gemeente regels die bepalen wie de standplaats krijgt. U krijgt voorrang als de standplaats waar u nu woont, komt te vervallen of als u verhuist vanaf een andere standplaats. Familieleden krijgen voorrang boven andere mensen die interesse hebben. Als er meerdere mensen zijn met dezelfde plaats op de wachtlijst dan verloot een notaris de standplaats. Meer weten over de toewijzing van standplaatsen? Bekijk dan de Beleidsregels toewijzing huurstandplaatsen.

Als het niet lukt u online in te schrijven, maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Neem uw legitimatiebewijs mee naar de afspraak. Dan helpt een medewerker u met uw inschrijving.

Als u vragen heeft over uw standplaats, bijvoorbeeld over het onderhoud van de standplaats of uw berging, stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel naar telefoonnummer 14 0182.