Verhuurvergunning woning die te koop staat

Heeft u een leegstaande woning in de gemeente Gouda? En staat deze te koop? Om de lasten te verminderen mag u die woning tijdelijk verhuren. Dat staat in de Leegstandwet. U hebt hiervoor wel een vergunning nodig. Gebruik hiervoor het onderstaande formulier.

Aanvraagformulier (pdf) downloaden

U heeft recht op een vergunning voor tijdelijke verhuur als:

  • de woning leeg staat;
  • de woning nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning) óf in de 12 maanden voordat de woning leeg kwam door u als eigenaar bewoond is geweest;
  • u de woning voor minimaal zes maanden verhuurt met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

In de schriftelijke huurovereenkomst moet in elk geval het volgende staan:

  • dat u de woning verhuurt op grond van de Leegstandwet;
  • dat de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur heeft gegeven met daarbij de duur van die vergunning;
  • de huurprijs van de woning.

Als de gemeente akkoord is, krijgt u een vergunning voor tijdelijke verhuur van uw koopwoning. In deze vergunning staat van wanneer tot wanneer de vergunning geldig is. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval als de vergunning afloopt.

De vergunning voor te huur staande koopwoningen wordt voor 5 jaar ineens verleend. Het systeem van tussentijdse verlengingen is komen te vervallen. Na deze 5 jaar is verlenging niet mogelijk. Eventueel reeds verleende verlengingen lopen door tot de maximale termijn van 5 jaar is bereikt.

Het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur kost € 43,90