Starterslening

Met een starterslening kunt u mogelijk voor de 1e keer een woning kopen. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

Het is als starter vaak moeilijk om de financiering (geldzaken) van een koopwoning rond te krijgen. Om toch een huis te kopen, kunt u een starterslening afsluiten. Als starter is de maximale hypotheek die u kunt krijgen vaak niet hoog genoeg om uw huis mee te betalen. De starterslening kunt u gebruiken om het verschil tussen de maximale hypotheek en de prijs van de woning te betalen. Met een starterslening kunt u dus extra geld lenen om de koop van een bestaande koopwoning te betalen. U kunt de starterslening niet afsluiten voor (voormalige) huurwoningen die verkocht worden door woningcorporaties of beleggers.

De starterslening is de 1e 3 jaar rente- en aflossingsvrij. Dit betekent dat u dan nog geen rente hoeft te betalen of geleend geld hoeft terug te betalen (aflossen).

De starterslening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Gouda, de Rijksoverheid en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Om recht te hebben op de starterslening moet u voldoen aan basisvoorwaarden. In Gouda gelden deze voorwaarden:  

  • u bent minimaal 18 en maximaal 34 jaar op het moment van aanvragen;
  • u gaat voor de 1e keer een eigen woning kopen;
  • (1 van) u woont in Gouda en staat ingeschreven op een adres in Gouda; 
  • u gaat zelf in de woning wonen waarvoor u de starterslening aanvraagt;
  • de regeling geldt voor de koop van bestaande koopwoningen in de gemeente Gouda waarvan de koopprijs niet hoger is dan 85% van de Nationale Hypotheekgarantie. De maximale koopprijs voor een starterslening is maximaal € 369.750,-. Dit is inclusief kosten voor het aanbrengen van verbeteringen aan de woning.
  • de eigenaar die de woning verkoopt, moet op het adres van die woning ingeschreven hebben gestaan;
  • het maximumbedrag per lening is € 25.000,-.

Er zijn nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te hebben op een starterslening. Deze staan in de Verordening Startersleningen Gouda 2020.

U vraagt de starterslening aan met bovenstaande knop.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. U krijgt binnen 2 weken een reactie. U ontvangt een brief van ons waarin staat of u recht heeft op de starterslening. Als dat zo is, dan kunt u met deze brief binnen 8 weken een digitale aanvraag indienen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Daarna beoordeelt SVn uw aanvraag op basis van een krediettoets, inclusief een BKR-toets. Met deze toetsen beoordeelt SVn uw financiële situatie en kijkt de SVn of u al geld heeft geleend en/of u eerder betalingsproblemen heeft gehad. Hierna krijgt u van SVn bericht of u een lening kunt afsluiten en voor welk bedrag. Het totale beoordelingsproces duurt maximaal 8 weken.

Vraag de lening na dit bericht van SVn binnen 8 weken aan. Doet u dit niet, dan is het bericht van SVn niet meer geldig en kunt u geen lening meer aanvragen.  Zorg dus dat u de aanvraag op tijd doet.

Als SVn uw aanvraag voor de lening heeft ontvangen, heeft u nog 3 maanden de tijd om de aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen 3 maanden compleet is, dan stopt SVn uw aanvraag.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.