Melding klacht over huren

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

In de wet staan nieuwe regels waaraan verhuurders zich moeten houden bij de verhuur van woon- en verblijfsruimten. Ook een verhuurbemiddelaar moet zich aan deze regels houden. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders.

Door de nieuwe regels zijn huurders beter beschermd. De regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gaan over:

  • voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie;
  • vragen van maximaal 2 maanden kale huur aan borg;
  • schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst;
  • informeren van huurders over rechten en plichten over de huurwoning;
  • voorkomen van onredelijke servicekosten;
  • bepaalde regels bij verhuur aan arbeidsmigranten.

Meer informatie over de nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars leest u op de website van de Rijksoverheid. Er is ook een uitlegvideo van de Rijksoverheid beschikbaar over de Wet Goed Verhuurderschap. Deze video is er in het Nederlands, Engels (english), Spaans (español), Pools (polski), Roemeens (românesc) en Bulgaars (български).

Vanaf 1 januari 2024 kunt u ongewenst gedrag van een verhuurder of verhuurbemiddelaar bij de gemeente Gouda melden. Op dit moment wordt hier een meldpunt voor ingericht.

U kunt vanaf dan ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

  • U als woningzoekende van een particuliere huurwoning geconfronteerd wordt met gedrag dat niet past bij de nieuwe regels.
  • U een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar die zich niet aan de nieuwe regels houdt.
  • U een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Huurt u een woning van een woningcorporatie zoals Woonpartners Midden-Holland, Mozaiek Wonen of Woonzorg Nederland? Meld uw klacht dan bij de corporatie zelf. De woningcorporatie probeert er met u uit te komen. Lukt dat niet? Dan kunt u een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporatie. Op de website van de woningcorporatie staat hoe u dit kunt doen. Levert dat niets op, schakel dan de Huurcommissie in. De Wet Goed Verhuurderschap verandert hier niets aan.