Melding klacht over huren

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet goed verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels? Dan kan een huurder dit sinds 1 januari 2024 bij de gemeente melden.

In de wet staan nieuwe regels waaraan verhuurders zich moeten houden bij de verhuur van woningen of kamers. Ook een verhuurbemiddelaar moet zich aan deze regels houden. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders. Door de nieuwe regels zijn huurders beter beschermd.

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 • De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 • De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 • De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan);
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waarin staat hoe de huurder de verhuurder kan bereiken;
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag;
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 • De verhuurder mag alleen servicekosten rekenen die in de wet staan. Bekijk voor meer informatie het Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7.
 • De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Wanneer een woning aan een buitenlandse werknemer wordt verhuurd, moet ook:

 • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst zijn vastgelegd.
 • De huurder schriftelijk worden geïnformeerd in een taal die de huurder begrijpt.

Meer informatie over de nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars leest u op de website van de Rijksoverheid. Er is ook een uitlegvideo van de Rijksoverheid beschikbaar over de Wet Goed Verhuurderschap. Deze video is er in het Nederlands, Engels (english), Spaans (español), Pools (polski), Roemeens (românesc) en Bulgaars (български).

De Wet goed verhuurderschap beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders;
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders);
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen;
 • woningcorporaties

Sinds 1 januari 2024 kunt u ongewenst gedrag van een verhuurder of verhuurbemiddelaar die geen woningcorporatie is bij het Huurteam Gouda melden. Het Huurteam werkt voor de gemeente Gouda en neemt zo snel mogelijk contact met u op. Op de pagina van Huurteam Gouda leest u hoe zij u kunnen helpen. 

Huurders van een woningcorporatie zoals Woonpartners Midden-Holland, Mozaiek Wonen of Woonzorg Nederland dienen hun klacht in bij de corporatie die de woning verhuurt. De woningcorporatie probeert er met u uit te komen. Lukt dat niet? Dan dient u een klacht in bij een onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporatie. Op de website van uw woningcorporatie staat hoe u dit doet. Levert dat niets op, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Wet goed verhuurderschap verandert hier niets aan.

Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet verstrekken. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract. Als oude contracten niet aan de nieuwe regels voldoen, moet de verhuurder ze vernieuwen. De verhuurder hoeft de vernieuwde contracten niet aan te leveren bij de gemeente. Bekijk voor meer informatie artikel 23 op de website van de Rijksoverheid.

Verhuurt u de woning niet volgens de regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of een boete geven tot € 22.500. Gaat de verhuurder vaker in de fout, dan kan de boete stijgen tot € 90.000.

Als dat niet werkt, dan kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat verhuurder zelf de woning niet meer mag verhuren. Als de huurinkomsten niet dekkend zijn voor de kosten, kan de gemeente de kosten bij de verhuurder incasseren. Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.

 1. Ga over uw klacht in gesprek met uw verhuurder. Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het Huurteam Gouda.
 2. Houd problemen met huur bij en leg vast wat er volgens u niet goed gaat. Denk hierbij aan foto´s met datum, het bijhouden van een logboek met ongewenst gedrag, datum en tijd en bewaar berichten (brieven, e-mails, en telefoontjes) op uw computer of telefoon.
 3. Vraag een overzicht van de servicekosten. De verhuurder moet servicekosten elk jaar voor 1 juli afrekenen naar echt verbruik van het jaar ervoor. Vraag elk jaar, schriftelijk of digitaal, een overzicht van deze servicekosten. Zo weet u waar u aan toe bent. Twijfelt u of is iets onduidelijk? Het Huurteam Gouda kan u helpen om de rekening te controleren. Ook kan het huurteam de rekening opvragen bij de verhuurder als u die niet heeft ontvangen.
 4. Vraag schriftelijk om een oplossing. Vraag uw verhuurder per brief of e-mail om de problemen op te lossen. Reageert de verhuurder niet? Dan heeft u zwart op wit dat u heeft geprobeerd om het op te lossen. U kunt daarna contact opnemen met verschillende organisaties.

Via de huurprijscheck kunt u zelf controleren of uw verhuurder te veel huur vraagt. Lees meer op de pagina ´Hoeveel huur betaal ik maximaal voor mijn woning?´ op de website van de Rijksoverheid.

U kunt altijd hulp inschakelen, ook bij een eenvoudige vraag. Bij onderstaande organisaties kunt u terecht met vragen over uw situatie.

Meldpunt Klacht over Huren

Huurt u een woning die niet van een woningcorporatie is en heeft u een klacht hierover? Dan kunt u deze klacht aan ons doorgeven via het Meldpunt Klacht over Huren. Het Huurteam werkt voor de gemeente Gouda en neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Huurteam Gouda

Het Huurteam Gouda helpt u huurproblemen op te lossen. Bijvoorbeeld bij een te hoge huur, als het onderhoud niet op tijd gebeurt, de woning slecht geïsoleerd is, of als de servicekosten niet goed zijn berekend. Bij het Huurteam werken juristen en andere experts. Het advies is gratis.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een organisatie die geen kant kiest en die een verschil van mening tussen huurders en verhuurders voorkomt, helpt oplossen of er een officiële uitspraak over doet.

Politie

Bent u opgelicht door een huisjesmelker? Doe dan altijd aangifte bij de politie.

Rechtsbijstand

Tot een bepaald maximum inkomen hebt u misschien recht op rechtsbijstand bij problemen met huur.