Advies van het huurteam

Huurt u bij een particuliere verhuurder (makelaar of huisbaas)? En heeft u last van hoge huurprijzen, te lang uitgesteld onderhoud en/of te hoge servicekosten? Huurteam Gouda staat voor u klaar.

Huurteam Gouda werkt voor de gemeente Gouda. De gemeente wil dat huurders in Gouda goed, betaalbaar en veilig kunnen wonen. Daarom hebben zij Huurteam Gouda de opdracht gegeven om huurders op de particuliere huurmarkt (makelaar of huisbaas) te helpen als er problemen zijn met de huurprijs, servicekosten, onderhoud, en/of huurovereenkomsten. 

Huurteam Gouda is een proefproject van de Gemeente Gouda en heeft een klein aantal beschikbare plekken. 

Het huurteam controleert op hoge huurprijzen en uitgesteld of slecht onderhoud van de woning. Betaalt een huurder te veel huur of is er sprake van lang uitgesteld onderhoud? Dan kan het huurteam namens de huurder een proces bij de Huurcommissie starten. 

Het huurteam komt bij de huurder langs om de woning en kamers op te meten. Daarna maakt het huurteam aan de hand van het wettelijk puntensysteem een berekening van de maximale huurprijs. Het huurteam kijkt naar lang uitgesteld onderhoud en andere problemen. Ook wordt het huurcontract besproken. Merkt het huurteam problemen met de woning op? Dan adviseert het team hoe de problemen kunnen worden aangepakt. 

Wanneer Huurteam Gouda problemen opgemerkt heeft, kan de huurder het team machtigen om de problemen aan te pakken. Het huurteam start een proces op bij de Huurcommissie en betaalt de legeskosten. Het huurteam houdt de huurder op de hoogte van het proces. 

U kunt alleen gebruik maken van de hulp van Huurteam Gouda als u een particuliere woning huurt. Als u een woning bij een woningcorporatie huurt (zoals Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland of Woonzorg Nederland), dan kunt u geen gebruik maken van de hulp. U kunt dan direct terecht bij de woningcorporatie of Huurcommissie. 

Betaalt u minder dan € 808,76 aan huur en/of woont u in een onzelfstandige huurwoning (bijvoorbeeld een kamer)? Dan kan het huurteam u helpen bij hoge huur- of servicekosten en/of lang uitgesteld onderhoud. 

Betaalt u meer dan € 808,76 aan huur? Dan kan het Huurteam Gouda u bij een te hoge huurprijs alleen helpen binnen de eerste 6 maanden van het huurcontract. Het huurteam kan u mogelijk wel helpen bij problemen met het onderhoud aan de woning. 

Weet u niet zeker of u recht hebt op hulp van het huurteam? Dan kunt u contact met Huurteam Gouda opnemen. U vindt de contactgegevens op de website van het huurteam.

De diensten van Huurteam Gouda zijn gratis. Ook zit u nergens aan vast.  

U kunt zelf de maximale huurprijs van uw woning of kamer schatten via het woonwaarderingsstelsel. Dit is een puntensysteem. Elk onderdeel van uw woning krijgt punten. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huurprijs.

Het Huurteam Gouda berekent tijdens een woningopname wat de maximale huurprijs van uw woning of kamer is. 

Nee, de verhuurder kan u niet zomaar uit de woning zetten. Een verhuurder moet de huurovereenkomst altijd eerst schriftelijk opzeggen. Op het moment dat u niet akkoord gaat met de opzegging, dan moet de verhuurder naar de rechter. De huurder kan in de woning blijven wonen totdat de rechter beslist dat hij of zij er uit moet. De verhuurder moet een goede reden hebben voor het opzeggen van de huurovereenkomst.

Goede redenen zijn: 

  • Wanprestatie van de huurder, bijvoorbeeld een grote betalingsachterstand of overlast. 
  • De verhuurder heeft de woning dringend nodig voor eigen gebruik. 
  • Een nieuwe huurovereenkomst. 
  • Een geldend bestemmingsplan. 

Let op: bij tijdelijke huur en hospitahuur gelden andere regels. 

Ik heb een tijdelijk huurcontract 

Heeft u een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is deze op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch wanneer het contract afloopt. De verhuurder moet dit contract wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder opzeggen. Zegt de verhuurder verkeerd of te laat op? Dan wordt uw huurcontract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Als huurder kunt u het contract altijd tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt uw huurcontract gratis laten controleren door Huurteam Gouda. 

U kunt het beste een afspraak maken met Huurteam Gouda. Het huurteam komt dan langs om de problemen te beoordelen.

De verhuurder moet de werkelijke servicekosten in rekening brengen en mag hier geen winst op maken. Aan het eind van elk jaar moet de verhuurder de werkelijke kosten te berekenen. De huurder krijgt een bewijs. De verhuurder heeft hier tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de tijd voor. Als de huurder te veel heeft betaald voor servicekosten, hoort hij of zij geld terug te krijgen. 

Wilt u uw servicekosten laten toetsen? Dan kunt u contact opnemen met Huurteam Gouda. 

U vindt de contactgegevens op de website van het huurteam.