Zienswijze

Sommige besluiten of plannen van de gemeente die nog niet definitief zijn, worden ter inzage gelegd. Dat noemen we een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit. U kunt hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze. U kunt alleen een zienswijze doorgeven in de periode die de gemeente heeft bepaald.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Indienen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Indienen

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Indienen

U kunt een zienswijze indienen over de ontwerpplannen en -besluiten die ter inzage liggen. Deze kunt u vinden op de pagina Ter inzage. Als u het ontwerpplan aanklikt kunt u in de bekendmaking lezen hoe en tot wanneer u uw zienswijze in kunt dienen.

In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of het ontwerpplan staat op welke manier u uw zienswijze kunt indienen. Als u digitaal uw zienswijze kunt indienen, kunt u hier de knoppen bovenaan de pagina voor gebruiken.

Als u persoonlijk een brief heeft gekregen waarin staat dat u uw mening of zienswijze kunt indienen, dan staat daar ook in hoe en tot wanneer u dit kunt doen. Dit kunt u meestal doen per brief of mondeling via een afspraak. U kunt hier niet de knoppen bovenaan deze pagina voor gebruiken.

In de bekendmaking kan ook staan dat u uw zienswijze kunt indienen bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontwerp omgevingsvergunningen. Ga hiervoor naar de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

De gemeente laat via de website, de gemeentepagina’s van de Goudse post en op de website Officiële bekendmakingen weten welke besluiten ze heeft genomen of van plan is te nemen. Lees verder op de pagina bekendmakingen.

De gemeente neemt uw mening mee bij het nemen van het besluit. Dit betekent niet altijd dat de gemeente uw zienswijze overneemt. De gemeente maakt een afweging van belangen van alle betrokkenen en neemt daarna een besluit.

Als het besluit is genomen en u bent het er niet mee eens, dan kunt u daar bezwaar tegen maken of beroep tegen instellen. In het besluit zelf staat welke mogelijkheden u heeft om dit te doen.

Als u een brief heeft ontvangen waarin staat dat u een zienswijze mag indienen, dan gaat het over een besluit waar u persoonlijk bij betrokken bent. In dat geval staat er ook in de brief hoe u dit kunt doen en tot wanneer. Vaak kunt u dan reageren per brief of mondeling via een afspraak. U kunt de knoppen bovenaan deze pagina hier niet voor gebruiken.

U kunt een zienswijze indienen zolang een besluit nog niet definitief is. Dit kan in de periode die de gemeente bepaalt. Wanneer dit is, staat in de bekendmaking van het besluit.

Bij sommige besluiten kunt u een bezwaar indienen als u het er niet meer eens bent. In het besluit zelf leest u of dit kan en hoe dit dan moet. U vindt alle besluiten van de gemeente op de website Officiële bekendmakingen.

Bij sommige besluiten kunt u geen bezwaar maken maar wel beroep bij de rechtbank indienen. Dit is het geval bij bestemmingsplannen, In de bekendmaking van het besluit staat wat uw mogelijkheden zijn.