Vergoeding planschade

Wordt er een drukke weg aangelegd naast uw woning? Is uw bedrijf minder goed bereikbaar doordat de weg veranderd is? Neemt een nieuw hoog gebouw het zonlicht uit uw tuin weg? Wordt uw bedrijf of uw woning hierdoor minder geld waard? En kon u niet weten dat deze verandering er zou komen? Dan kan het zijn dat u recht heeft op een vergoeding. Deze vergoeding wordt planschade genoemd.

U kunt planschade aanvragen vanaf het moment dat er een verandering in het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning definitief is geworden, tot maximaal 5 jaar daarna.

U krijgt misschien een vergoeding voor planschade als uw woning, bedrijf, gebouwen of grond minder waard zijn geworden door een verandering in het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning waardoor u bijvoorbeeld: 

  • Minder privacy heeft;
  • Minder uitzicht heeft;
  • Minder licht krijgt of juist veel meer licht krijgt;
  • Meer last heeft van lawaai;
  • Meer last heeft van stank;
  • Uw woning, bedrijf, gebouwen of grond minder goed bereikbaar zijn;
  • Uw parkeerplaats weg is gehaald en u niet meer in de buurt kan parkeren;
  • U veel meer overlast heeft van verkeer;

Of als uw inkomen is gedaald door deze verandering.

Neemt u voor een aanvraag voor vergoeding van planschade contact op met het omgevingsloket van de gemeente. Bel hiervoor telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Let op: 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) behandelt voor de gemeente Gouda de aanvraag. Een expert, die niet voor de gemeente werkt, zal uw aanvraag onderzoeken. Deze expert gaat met u praten en geeft advies of er planschade is. Het duurt zeker 4 maanden tot dit advies gegeven wordt. Als de situatie erg ingewikkeld is kan het wat langer duren.

Vanaf het moment dat u een aanvraag voor planschade heeft ingediend, vindt het contact hierover verder plaats met de ODMH. U kunt de afdeling BWT van de ODMH bellen via telefoonnummer (088) 545 00 01.

U betaalt voor de behandeling van de aanvraag € 300,-. Als u een vergoeding voor planschade krijgt dan krijgt u dit bedrag terug.