Gast van de raad

Iedere 4 jaar ontvangt u een oproep voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat doet de raad nu eigenlijk? Hoe gaat hij te werk?

Om u als inwoner van Gouda een kijkje achter de schermen te laten nemen, nodigt de raad u uit als speciale Gast van de raad.

Klik op Aanmelden en vul uw gegevens in.

Aanmelden

Vanwege de richtlijnen van het RIVM en de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben we besloten het programma VIP Gast van de Raad tijdelijk stop te zetten. Zodra de ontvangsten weer mogelijk zijn, informeren wij u op deze website over de eerstvolgende datum.

De gemeenteraad vergadert iedere woensdag, behalve tijdens vakantieweken. Woensdag, raadsdag! De raadsleden bespreken tijdens een vergadering de onderwerpen, die voor de stad van belang zijn.

Een aantal leden van de gemeenteraad verwelkomen u. Tijdens een eenvoudige maaltijd vertellen zij u meer over het gemeentebestuur en het raadswerk. Hier is ook de griffie bij aanwezig.  De raadsleden nemen met u de agenda en het verloop van de raadsvergadering van die avond door. Voordat de vergadering begint, neemt u plaats op de speciaal voor u gereserveerde plaatsen.

  • 18.15-18.30 uur: Ontvangst in de hal van het Huis van de Stad
  • 18.45 uur: Gezamenlijke maaltijd en uitleg werkwijze gemeenteraad
  • 20.00 uur:  Start raadsvergadering
  • +/- 23.00 uur: Einde raadvergadering met daarna een hapje en drankje

De raadsvergadering vindt plaats in het Huis van de Stad. Het adres is Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda

Er zijn maar een paar plaatsen beschikbaar voor deze avond. Daarom is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt. U kunt natuurlijk iemand meenemen als u dat wilt. Meld dan ook deze persoon aan.

U kunt u aanmelden via de email gastvanderaad@gouda.nl, óf telefonisch via telefoonnummer 0182 – 58 9197. (of: door het formulier in te vullen)

Wij hebben hiervoor uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres nodig (i.v.m. eventuele agendawijzigingen) en in verband met de maaltijd uw eventuele (dieet)voorkeuren (bijv. halal, vegetarisch, zoutarm etc.), dan houdt de kok hier rekening mee.

Wij sturen u enkele dagen voor de avond dat u gast van de raad bent een ontvangstbevestiging en de agenda van de raadsbijeenkomst toe.

Wilt u met een grote groep bij een raadsvergadering aanwezig zijn, bijvoorbeeld met een aantal buren uit uw straat, leden van een vereniging of met een schoolklas? Bel dan met de griffie om daarvoor een geschikte datum te reserveren via telefoonnummer (0182) 58 91 97.

Heeft u nog vragen? Belt u dan tijdens kantooruren met de griffie via telefoonnummer (0182) 58 91 97. Stuurt u liever een mail, dan kan dat naar gastvanderaad@gouda.nl.