Felicitaties van de gemeente

Gouwenaars die 100 jaar of ouder worden en echtparen die hun huwelijksjubileum vieren (vanaf 50 jaar) ontvangen een felicitatie van het gemeentebestuur. Als de bewoner dat leuk vindt, komt de burgemeester op visite bij Gouwenaars die 100 jaar of ouder worden en bij echtparen die 65, 70, en 75 jaar getrouwd zijn. Inwoners waarvoor dit geldt krijgen hier automatisch bericht over.

Echtparen die 50 jaar getrouwd zijn, ontvangen rond hun huwelijksdag een felicitatiekaart namens het college van burgemeester en wethouders.

Echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, ontvangen op de huwelijksdag een bos bloemen en een felicitatiebrief namens het college van burgemeester en wethouders. Ook ontvangen zij een uitnodiging van de burgemeester om later in het jaar het jubileum te vieren met andere echtparen die dat jaar 60 jaar getrouwd zijn.

Gouwenaars die 100 jaar of ouder worden, ontvangen een bos bloemen met een persoonlijk bezoek van de burgemeester. Als u geen bezoek wilt, ontvangt u een felicitatiebrief en een bos bloemen.

In principe komt de burgemeester op bezoek bij Gouwenaars die 100 jaar of ouder worden en bij echtparen die 65-, 70-, of 75 jaar getrouwd zijn. Als hij niet kan, wordt hij vervangen door de locoburgemeester of een ander collegelid.

Nee, u ontvangt automatisch een bericht van de gemeente.