Aansprakelijkstelling van de gemeente

Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen.

DigiD Logo

Inwoner van Gouda? Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Indienen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Indienen

Geen inwoner van Gouda? Ga dan verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Indienen

U kunt een schadeclaim indienen als u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw auto door een slecht wegdek of een valpartij door een scheefliggende stoeptegel.

De gemeente moet onder andere ook zorgen voor bomen, riolering en de bestrijding van gladheid. Heeft de gemeente hier iets niet heeft gedaan wat zij wel had moeten doen? Dan is de gemeente onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van het geval aansprakelijk bij schade.

Wanneer u de gemeente aansprakelijk stelt voor de schade die u heeft opgelopen, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Er moet een gevaarlijke situatie zijn op de plaats waar u de schade heeft opgelopen. Of dit echt zo is, hangt af van de wet en de uitslag van eerdere rechtszaken.
 • U levert wettig en overtuigend bewijs van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden. U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de schade.
 • De schade moet een direct gevolg zijn van die gevaarlijke situatie of de schuld zijn van het doen of laten van de gemeente.

Uw aanvraag voor de schadeclaim bevat de volgende documenten:

 • Omschrijving van wat er gebeurd is, de precieze plaats waar het gebeurd is, wanneer het gebeurd is (datum en tijdstip) en wat de schade is.
 • Vermeld duidelijk welke schade u geleden heeft.
 • Foto’s van de plaats, de schade en de oorzaak. Voor de beoordeling van de schade is het belangrijk dat u zowel overzichtsfoto’s als foto’s van dichtbij (close up) bijvoegt.
 • Een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade, zoals aankoopgegevens, bonnen, offertes.
 • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal.
 • Uw naam, adres en telefoonnummer of e-mail. Als u namens iemand anders de gemeente aansprakelijk stelt, vermeld dan de gegevens van die persoon.
 • Rekeningnummer (IBAN) waarop wij een eventuele schadevergoeding kunnen storten.
 • Vermeld duidelijk waarom u vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de schade die u heeft.
 • U ontvangt een brief met een (schade)kenmerk.
 • De gemeente kan u om meer informatie vragen. Hierover krijgt u dan een brief. Meestal is dat binnen 3 weken.
 • Nadat alle informatie compleet is, ontvangt u meestal binnen 6 weken bericht of de gemeente een standpunt heeft bepaald of dat er meer tijd nodig is.
 • Als u gewond bent geraakt, dan wordt uw schadeclaim misschien behandeld door de verzekeraar van de gemeente. De verzekeraar neemt dan direct contact met u op.
 • Als de gemeente het eens is met uw schadeclaim, krijgt u misschien een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een brief met uitleg.

Het behandelen van uw schadeclaim door de gemeente is gratis.

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering als u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor het komende jaar.

Neem contact op met de gemeente via e-mail gemeente@gouda.nl of via tel. 140182.