Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Solliciteert u naar een functie waarbij bijvoorbeeld wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen? Dan kan uw werkgever vragen om een ‘verklaring omtrent gedrag’ (VOG). Voor sommige functies zoals taxichauffeur is de verklaring wettelijk verplicht.

De werkgever of organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft, laat aan u weten hoe u de VOG aanvraagt. Dit kan digitaal of schriftelijk zijn. Moet u de VOG digitaal aanvragen? Dan start de werkgever of organisatie de aanvraag. U krijgt daarna een e-mail met de vervolgstappen. Bekijk de website van screeningsautoriteit Justis voor meer informatie over de digitale aanvraag.

Vraagt een werkgever of organisatie om een schriftelijke aanvraag? Of vindt u dit zelf fijner? Dan gaat dit via de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet dus ingeschreven staan in Gouda om een VOG bij gemeente Gouda aan te vragen. U ontvangt het aanvraagformulier meestal van de werkgever of organisatie. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis. Wilt u meer informatie over het schriftelijk aanvragen van een VOG? Bekijk de pagina ‘schriftelijk aanvragen via de gemeente‘ op de website van Justis.

Als u zelf een VOG moet aanvragen, kunt u een afspraak maken via de knop op deze pagina.

Dit is mogelijk. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moet 1 van de ouders of gezaghebbers het aanvraagformulier ook ondertekenen. Is uw kind tussen de 16 en 18 jaar? Dan kan uw kind zelf een aanvraag doen en is toestemming van de ouders niet nodig.

Een digitale aanvraag kost € 33,85. U betaalt deze kosten aan Justis via iDEAL.
Doet u een schriftelijke aanvraag? Dan betaalt u € 41,35. U betaalt dit bedrag op het moment dat u het papieren formulier bij de gemeente inlevert.

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Het formulier dat is ingevuld door de werkgever of de vrijwilligersorganisatie.
  • Een betaalmiddel.

U kunt alleen voor uzelf een VOG NP (natuurlijk persoon) aanvragen. Wel kunt u voor een schriftelijke aanvraag iemand machtigen. Dit betekent dat iemand anders uw papieren aanvraagformulier bij de gemeente inlevert. De persoon die u heeft gemachtigd moet het volgende meenemen naar de afspraak in het Huis van de Stad:

  • De geschreven machtiging, inclusief handtekening van de persoon waar de VOG voor is.
  • Een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon waarvoor de VOG wordt aangevraagd.
  • Een legitimatiebewijs van de persoon zelf (degene die is gemachtigd en naar de afspraak in het Huis van de Stad komt).

De beslissing of de verklaring wordt afgegeven ligt bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Via de VOG-check kunt u kijken wat uw kansen zijn op een VOG in de verschillende sectoren. De VOG-check berekent met een aantal vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in verschillende branches, nu en in de toekomst. 

Binnen 1 tot 4 weken krijgt u een reactie van Justis.

Justis is de enige partij die VOG-aanvragen beoordeelt en afgeeft. Justis is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werkt hiervoor niet samen met andere (commerciële) bedrijven.

U kunt de VOG bij Justis aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis.

Dit hangt ervan af welk soort vrijwilligerswerk u gaat doen. Kijk voor meer informatie op de pagina vrijwilligerswerk zoeken.

Werkt uw organisatie met en voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers mogelijk een gratis VOG aanvragen. U moet dan eerst uw organisatie aanmelden. De gratis VOG’s kunnen alleen digitaal worden aangevraagd.

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Nu gesloten. Morgen open van 08:30 tot 17:00 uur.

Links