Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Een verklaring van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Organisaties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. U vraagt dit bewijs aan bij de gemeente waarin u woont. Dit betekent dat u dit bewijs alleen bij gemeente Gouda kunt aanvragen als u in Gouda woont. Een bewijs van in leven zijn, is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

U heeft een verklaring (bewijs) van in leven zijn nodig als bijvoorbeeld uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Moet u in het buitenland schriftelijk bewijzen dat u in leven bent? Dan vraagt u een attestatie de vita aan.

U kunt de verklaring bovenaan deze pagina digitaal aanvragen.

Als het niet lukt om de verklaring online aan te vragen, kunt u de verklaring persoonlijk aanvragen aan de balie in het Huis van de Stad. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 0182. Neem de volgende dingen mee naar uw afspraak:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een betaalmiddel.
  • Een machtigingsbrief als u het namens iemand anders aanvraagt, plus kopie legitimatie van de machtingsgever.
  • Als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, neemt u ook de brief mee waarin staat dat u een verklaring van in leven zijn nodig heeft.

U kunt de verklaring ook schriftelijk aanvragen. Print hiervoor het aanvraagformulier uittreksel BRP uit, vul het in en stuur het per post naar de gemeente toe. U vindt ons adres op de contactpagina. Stuur de volgende dingen met het aanvraagformulier mee:

• Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
• Een machtigingsbrief als u het namens iemand anders aanvraagt en een kopie van het legitimatiebewijs van de machtingsgever.
• Als u het bewijs nodig hebt voor bijvoorbeeld een pensioenfonds, stuurt u ook een kopie mee van de brief waarin staat dat u de verklaring nodig heeft.

De verklaring is een uittreksel van de burgerlijke stand. De bedragen zijn daarom hetzelfde als de bedragen voor een uittreksel basisregistratie personen (BRP).

  • Online: € 14,10.
  • Schriftelijk: € 20,60.
  • Persoonlijk in het Huis van de Stad: € 16,60.

Heeft u de verklaring nodig voor pensioen, lijfrente, wachtgelden, loon of bezoldiging en kunt u dit bewijzen door bijvoorbeeld een brief van het pensioenfonds te laten zien? Dan is het document gratis.