Recht op privacy

De gemeente vindt uw privacy belangrijk. Daarom houden wij ons aan regels als wij persoonsgegevens van u gebruiken. Deze regels staan in de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG).  Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, heeft u recht op privacy. Op deze pagina vindt u een overzicht van uw rechten en wat u moet doen als u een recht wilt gebruiken.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Recht op privacy gebruiken
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Recht op privacy gebruiken

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  U kunt de gemeente vragen aan u te laten zien welke persoonsgegevens de gemeente van u heeft.
 • Recht op rectificatie
  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Bijvoorbeeld als de gegevens niet kloppen of niet compleet zijn.

 • Recht op vergetelheid
  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht op beperking van een verwerking
  U kunt de gemeente vragen uw gegevens minder vaak te gebruiken of er tijdelijk mee te stoppen.

 • Recht op dataportabiliteit
  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens (digitaal) naar u te sturen of door te sturen naar een andere organisatie die uw gegevens nodig heeft. 

 • Recht op menselijke blik bij een besluit
  Heeft de gemeente automatisch met de computer een besluit genomen dat over u gaat en voor u gevolgen heeft? U kunt de gemeente vragen uw besluit ook door een mens te laten bekijken.

 • Recht op het intrekken van toestemming
  Als u de gemeente eerder toestemming heeft gegeven voor het opslaan van uw persoonsgegevens kunt u dat annuleren.

Wilt u meer weten over uw rechten? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u één of meerdere rechten gebruiken? Geef dat dan via de knop hierboven aan ons door.

U kunt het recht op privacy alleen voor uzelf gebruiken of voor een persoon waarvan u de wettelijk vertegenwoordiger bent. Bijvoorbeeld: u bent ouder, gezaghebber, verzorger van een kind onder de 16 jaar of curator van een cliënt. 

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Daarom vragen wij u om ons zo precies mogelijk te laten weten om welke persoonsgegevens het gaat.

Het gebruiken van het recht op privacy kost u niets. Wilt u meerdere kopieën? Of doet u vaker een aanvraag? Dan kan de gemeente u om een vergoeding vragen.

Gebruik bovenstaande knop om uw aanvraag online te doen. U logt dan in met DigiD zodat wij weten wie u bent. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Soms vragen wij u ook om langs te komen in het Huis van de Stad.

Aanvragen via een andere digitale weg zoals de fax, e-mail, het digitale klachtenformulier en LinkedIn-, Twitter- of Facebookaccounts worden niet in behandeling genomen.

U kunt ons een brief sturen om uw recht op privacy te gebruiken. In de brief moet het volgende staan: uw naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres, de datum en uw handtekening. U kunt uw brief richten aan de Centraal Juridische Afdeling. U vindt ons adres op de contactpagina

Voordat wij uw brief in behandeling kunnen nemen, controleren wij altijd uw identiteit. Wij vragen u dan langs te komen in het Huis van de Stad.

Als wij alle benodigde gegevens hebben en uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet, streven wij ernaar uw aanvraag af te handelen binnen een maand nadat we uw identiteit hebben gecontroleerd. Daarna sturen wij u een bericht. Is uw aanvraag niet duidelijk genoeg, dan kunnen we u daarover extra vragen stellen.

Als uw aanvraag complex is of als wij veel aanvragen van u moeten behandelen, kunnen wij de termijn verlengen tot drie maanden nadat we uw identiteit hebben gecontroleerd.

Een belangrijk overzicht van persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond is te vinden in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente kan gebruikmaken van deze gegevens. Als u alleen wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP of als u die gegevens wil wijzigen, aanpassen of aanvullen of geheimhouding wil aanvragen,  bekijk dan voor meer informatie:

Als het online gebruiken van uw recht op privacy niet lukt, dan kunt u ons bellen