Correctie of aanvulling persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat en geboortedatum. Zit er een fout in uw gegevens in de BRP of in die van de minderjarige kinderen over wie u gezag heeft? Dan kunt u dit laten aanpassen. Dit noemen we ook wel een correctie.

Op de pagina ‘wijziging persoonsgegevens BRP‘ leest u hoe u uw gegevens kunt controleren en wat u moet doen.

Soms kunt u zelf een wijziging doorgeven maar in andere gevallen moet de gemeente uw gegevens corrigeren (aanpassen). Dit is niet altijd nodig omdat sommige gegevens vanzelf worden aangepast (bijvoorbeeld als u in Nederland trouwt). In andere gevallen moet u het zelf doorgeven als uw gegevens veranderen. Dit is bijvoorbeeld zo als u binnen Nederland bent verhuisd. Op de pagina ‘wijziging persoonsgegevens BRP‘ leest u wanneer u wel of niet zelf gegevens moet doorgeven.

Heeft u uw gegevens doorgegeven en kloppen deze nog steeds niet in de BRP? Dan moet u een afspraak maken bij de gemeente om de fout te laten corrigeren (aanpassen).

Om een fout in de BRP te laten aanpassen moet u het volgende naar uw afspraak meenemen:

  •  Een geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart.
  •  Bewijsstukken waaruit blijkt wat de juiste gegevens zijn. Dit kan bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte zijn.

Heeft u een document uit het buitenland? Dan mag deze maximaal 6 maanden oud zijn en moet het document gelegaliseerd (en eventueel vertaald) zijn of voorzien zijn van een apostillestempel. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid

Bent u in het buitenland geboren en heeft u de Nederlandse nationaliteit? U kunt uw buitenlandse akte laten omzetten in een Nederlandse akte. Dit doet u via de gemeente Den Haag. Dit is niet verplicht maar hiermee kunt u in de toekomst uw afschriften via Den Haag opvragen in plaats van vanuit het buitenland.

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moeten deze naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is een vertaler die officiële documenten mag vertalen.

Een correctie (aanpassing) in de BRP is gratis.

U krijgt binnen 4 weken een schriftelijk bericht met het besluit op uw correctieverzoek. Daarin staat of uw gegevens worden aangepast. De gemeente kan de termijn steeds met 8 weken verlengen.