Burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Met uw BSN kunt u bij elk loket van de overheid terecht. Met dit nummer kan een overheidsorganisatie uw gegevens opzoeken. Zo hoeft u uw gegevens niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw te geven.

Het BSN staat op het Nederlandse paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en het rijbewijs. Bij het paspoort staat het nummer op de achterkant van de houderpagina. Op de identiteitskaart na 2014 en het rijbewijs staat het op de achterkant van het document. U kunt uw BSN ook vinden als u inlogt op www.mijnoverheid.nl. Als het daar niet staat, dan kunt u bij de gemeente uw BSN opvragen. Bel hiervoor met 14 0182.

U krijgt een BSN bij geboorte of als u zich voor het eerst inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP). Kijk voor meer informatie over het inschrijven bij eerste inschrijving vanuit het buitenland.

De kans op identiteitsfraude met het BSN is klein. Met alleen het BSN en NAW-gegevens is het niet mogelijk om een bankrekening te openen of een telefoonabonnementen af te sluiten. Het BSN is een zogenaamd ‘informatieloos’ nummer. Alleen de overheid gebruikt het bij de verwerking van persoonsgegevens en in contact met de burger.

Het is in het geval van een datalek niet nodig om uw BSN te veranderen. Heeft u bewijs dat uw BSN is gebruikt bij fraude? Meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude- en fouten (CMI) en doe aangifte bij de politie.

Een BSN kan alleen gewijzigd worden als deze fout is gegeven.