Vergoeding kinderopvang op sociaal medische indicatie

Hebt u sociale of medische problemen en wilt u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een sociaal medische indicatie (SMI) aanvragen. Als u de indicatie krijgt, betaalt de gemeente (een deel van) de kosten van kinderopvang.

DigiD Logo

Inwoner van Gouda? Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn ingevuld. Lees meer over DigiD.

Melding maken

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Melding maken

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als uw kind naar de kinderopvang gaat en beide ouders werken. Als 1 van de ouders niet werkt, dan heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. 

Wanneer 1 van beide ouders niet werkt, heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Er kunnen situaties zijn, waarin 1 van de ouders niet werkt en u om sociaal-medische redenen toch kinderopvang nodig hebt. Daarvoor hebben wij de regeling sociaal medische indicatie (SMI). Als u een SMI krijgt, dan betaalt de gemeente een deel van de kosten van de kinderopvang. U betaalt ook een deel van de kosten zelf. 

  • U bent langere tijd ziek waardoor u niet volledig voor uw kind(eren) kunt zorgen of u hebt problemen in uw gezin waardoor u niet volledig voor uw kind(eren) kunt zorgen.
  • Uw kind(eren) in het gezin hebben een leeftijd tussen de 0 tot 4 jaar.
  • U hebt geen recht op kinderopvangtoeslag. 
  • U krijgt pas een sociaal medische indicatie wanneer we geen andere oplossing vinden, zoals opvang op de peuterspeelzaal of een oplossing binnen uw eigen netwerk. 
  • De vergoeding is voor maximaal een half jaar. Het is belangrijk dat u binnen dat half jaar op zoek gaat naar een andere oplossing. 

U kunt een sociaal medische indicatie aanvragen door een melding te doen via bovenstaande knoppen. 

Nadat u melding gemaakt heeft, gaat deze eerst naar een toegangsmedewerker. Deze bekijkt of uw melding spoed heeft en welk team u het beste kan helpen. Het kan zijn dat we u nog bellen voor meer informatie. Hierna sturen we uw melding door naar de afdeling die u gaat helpen.

Een consulent sociaal domein neemt contact met u op om een afspraak met u te maken voor een gesprek. De consulent bekijkt of u in aanmerking komt voor de regeling.   

Als het niet lukt om het online formulier in te vullen, kunt u ons bellen.