Participatieverklaring als onderdeel van de inburgering

U bent nieuw in Nederland en bezig met de inburgering. Een verplicht onderdeel hiervan is de Participatieverklaring. Hiervoor moet u een cursus doen.

Met de Participatieverklaring laat u zien dat u weet wat de Nederlandse waarden en normen zijn. En dat u bij de Nederlandse samenleving wilt horen.

U heeft een brief gekregen van DUO of krijgt deze brief nog. In de brief staat dat de gemeente de verplichte cursus voor de Participatieverklaring aanbiedt en dat u de verklaring voor een bepaalde datum gedaan moet hebben. Voor de Participatieverklaring moet u een cursus volgen die bestaat uit 2 delen.

Gemeente Gouda en Vluchtelingenwerk organiseren de cursus samen. U krijgt een uitnodiging van de gemeente Gouda voor de cursus. Na afloop van de cursus ondertekent u de Participatieverklaring. De gemeente Gouda geeft dit door aan DUO, zodat de Participatieverklaring meetelt voor uw inburgering.

In een cursus leert u over de Nederlandse rechtstaat en democratie en de waarden en normen die daarbij horen. 

U leert bijvoorbeeld:

  • Iedereen in Nederland is gelijk.
  • Iedereen mag zijn eigen partner kiezen.
  • Iedereen mag zelf kiezen wat hij gelooft.
  • Iedereen mag naar school.
  • Iedereen mag zeggen wat hij vindt. Maar je mag een ander niet discrimineren.
  • We zorgen voor onszelf, maar ook voor elkaar.
  • De overheid helpt mensen die hulp nodig hebben.

De kosten voor de cursus en de Participatieverklaring zijn € 150,-. De gemeente Gouda stuurt u een rekening. Of u betaalt via uw DUO-lening. Als u een DUO-lening voor de inburgering heeft, geeft u dat zelf aan in Mijn DUO. De kosten van de cursus en de Participatieverklaring worden dan bij uw lening opgeteld. Als u geen lening heeft, ontvangt u een rekening van de gemeente Gouda.

Stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 0182.