Inburgering

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Op de website Inburgeren vindt u meer informatie over inburgeren en wat dat precies inhoudt. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u statushouder. Hieronder vindt u informatie over het inburgeren als statushouder.

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs. (DUO). In deze brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • Als statushouder krijgt u hulp van bij het inburgeren van de gemeente.
  • U krijgt maatschappelijke begeleiding en praktische ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk. Meer informatie vindt u op de website van Vluchtelingenwerk.

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen en u heeft een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u gezinsmigrant of overige migrant. Bijvoorbeeld als u naar Nederland bent gekomen om samen te wonen met uw Nederlandse partner of voor uw werk als geestelijk bedienaar. Hieronder vindt u informatie over het inburgeren als gezinsmigrant of overige migrant.

  • U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs. (DUO). In deze brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? In Mijn Inburgering ziet u vanaf wanneer u moet inburgeren.
  • U kunt zelf leren voor het examen, maar de meeste mensen doen een cursus op een taalschool. U kunt een lening bij DUO afsluiten voor de kosten van de cursus. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is. Bekijk op de website van de IND in welke gevallen u géén inburgeringsexamen hoeft te doen.

Wilt u advies over uw inburgering? Of heeft u vragen? Bel dan naar de gemeente via telefoonnummer 14 0182. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl. U kunt ook de informatiefilmpjes in het Nederlands en het Engels bekijken: https://vimeo.com/657411996 https://vimeo.com/658668365