Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u de overledene in een ander graf (op een andere begraafplaats) plaatsen? Of alsnog cremeren? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Om toestemming aan te vragen om een overledene op te graven en opnieuw te begraven of alsnog te cremeren schrijft u een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Gemeente Gouda
College van B en W
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Bij een algemeen graf kan de familie de toestemming voor de opgraving aanvragen. Voor een eigen graf (particulier graf) kan alleen de eigenaar toestemming aanvragen.

In het verzoek zet u de volgende informatie:

  • naam overledene met geboortedatum en sterfdatum
  • datum van begraven
  • type graf (algemeen graf of eigen graf) en ligging in het graf (welke graflaag)
  • motivering verzoek tot opgraving
  • wat er gebeurd na de opgraving (herbegraven of cremeren)

In de wet staat dat een graf 10 jaar met rust moet worden gelaten. De overledene mag met toestemming van de burgermeester na die tijd worden herbegraven of alsnog worden gecremeerd.

In bijzondere gevallen kan de burgemeester toestemming geven om de overledene al eerder op te graven.