Geboorteboom

Een eigen geboorteboom voor uw (klein)kind? Dat kan in het Gouds geboortebos in de Oostpolder. Een geboorteboom wordt vaak gezien als teken van levenskracht en drukt voor ons ook symbolisch uit dat elk kind in een gezonde groene wereld moet kunnen opgroeien. 

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen

Als u net ouder(s) geworden bent van een in Gouda geboren kindje, én inwoner van Gouda bent, dan kunt u een geboorteboom laten planten. Ook grootouders kunnen hieraan meedoen. Elk jaar tussen 1 september en 31 augustus kunnen (groot)ouders een verzoek hiervoor indienen. De bomen worden in het najaar tegelijk geplant tijdens een feestelijke bijeenkomst. 

  • De ouder(s) van de baby wonen in Gouda;
  • U kunt zich pas aanmelden als de baby is geboren; vooraf reserveren is niet mogelijk;
  • Ouders moeten toestemming geven, indien de boom niet door de ouders aangevraagd wordt;
  • Er kan 1 boom per kind worden aangevraagd;
  • Voor meerlingen wordt samen 1 boom geplant;
  • De gemeente bepaalt de plaats van de boom in het Gouds geboortebos;
  • Het Gouds geboortebos is vrij toegankelijk voor iedereen;
  • Er worden alleen bomen geplant voor kinderen die geboren zijn tussen de vorige en huidige aanplantdatum.

De aanmeldingen voor (klein)kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 kunnen nu worden ingediend. Voor het planten en het onderhouden van de boom vraagt de gemeente een eenmalige bijdrage van € 45,-. Per 9 bomen plaatsen we 1 bordje met de namen van de kinderen erop. 

Elk jaar plant de gemeente 9 bomen. Wanneer we meer aanmeldingen binnenkrijgen, verloten we de geboortebomen. De geselecteerde (groot)ouders ontvangen in september bericht. De eenmalige bijdrage van € 45 hoeft pas in september te worden betaald.