Adoptie

Bij een adoptie neemt u de opvoeding en de dagelijkse zorg voor uw adoptiekind over van de biologische ouders. Het kind wordt dan ook officieel familie van u. De gemeente krijgt deze informatie en verwerkt de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Een aanvraag voor adoptie regelt u niet via de gemeente, maar bij Stichting Adoptievoorzieningen.

Zodra uw adoptiekind in Nederland is, meldt u dit binnen 5 dagen bij ons. Kijk ook bij de vraag ‘Hoe laat ik mijn adoptiekind uit het buitenland inschrijven?’ 

Zodra de rechtbank akkoord is met de adoptie, ontvangt de gemeente waarin uw kind geboren is automatisch bericht. Deze gemeente verwerkt dit in de burgerlijke stand en voegt een latere vermelding van adoptie toe aan de geboorteakte. Vervolgens ontvangen wij de gegevens en verwerken die in onze Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt bericht van ons als dat gebeurd is.

Komt uw adoptiekind uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag, voldoet de adoptie aan alle eisen en is het een zogenaamde ‘sterke’ adoptie? Dan verwerken we de adoptiegegevens gelijk bij de inschrijving in de BRP.

Komt uw adoptiekind uit een land dat niet aangesloten is bij het Haags Adoptieverdrag, dan moet een rechter de buitenlandse adoptie eerst erkennen. Zodra de adoptie in Nederland is erkend, worden de adoptiegegevens aangepast in de geboortegemeente of gemeente Den Haag (als uw kind in het buitenland is geboren). Daarna volgt registratie van uw kind in onze Basisregistratie Personen (BRP). U krijgt bericht van ons als dat gebeurd is.

  • U meldt uw adoptiekind binnen 5 dagen na aankomst in Nederland bij ons aan.
  • Hiervoor bezoekt u het Huis van de Stad.
  • Neem alle documenten mee, zoals paspoort, gelegaliseerde geboorteakte, adoptieakte, certificate of conformity.

Meer informatie leest u bij Eerste inschrijving vanuit het buitenland.

Als 1 van de adoptieouders de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het adoptiekind ook het Nederlanderschap.

Ja, dat kan als het gaat om gegevens van vóór de adoptie.

Een geadopteerd kind van 16 jaar of ouder kan zelf de aanvraag doen. Is het adoptiekind jonger dan 16 jaar, dan doen de adoptieouders de aanvraag.
De biologische ouders kunnen na de adoptie ook zelf hun gegevens laten verwijderen.

Na adoptie kan de gemeente de volgende gegevens van het geadopteerde kind van vóór de adoptie wijzigen of verwijderen:

  • de naam,
  • één of beide ouders,
  • de bij adoptie verloren nationaliteit,
  • adresgegevens,
  • gegevens over immigratie en emigratie.

Maak hiervoor een afspraak aan de balie van het Huis van de Stad. U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0182.

U krijgt binnen 4 weken een besluit over uw verzoek voor het aanpassen of verwijderen van gegevens uit de BRP.

Dit is gratis.
Wilt u een uittreksel BRP na de inschrijving? Kijk dan voor de kosten bij Uittreksel persoonsgegevens BRP.