Aangifte levenloos geboren kind

Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Wanneer het bestaan van het kind erkend wordt door een officiële registratie in de burgerlijke stand, kan het ouders hopelijk helpen bij de verwerking van hun verdriet.

Als uw kind levenloos geboren is, dan maakt de gemeente een ‘akte van geboorte (levenloos)’ op. Dit gebeurt in de gemeente waar uw kind geboren is. 

U doet aangifte van een levenloos geboren kind in het Huis van de Stad. Hiervoor moet u een afspraak maken. 

U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten zetten, en die van u en uw partner.

U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje. 

U kunt bij de gemeente Gouda aangifte doen als uw kind in Gouda geboren is. U hoeft niet in Gouda te wonen.

Om aangifte te doen, maakt niet uit hoelang de zwangerschap heeft geduurd. Als uw kind levenloos geboren is na een zwangerschap van 24 weken of meer, dan moet u altijd aangifte doen.

Wanneer uw kind binnen 3 dagen na de geboorte overlijdt, wordt er zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt.

Ook als een kind al langer geleden in Gouda levenloos geboren is, kunt u nog aangifte doen. Het verzoek moet door beide ouders gedaan worden. 

Een verklaring van overlijden of enveloppe van de arts is niet verplicht. Als u andere documenten heeft waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is, neemt u die dan mee. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
•     een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige;
•     een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie.

Wanneer een kind kort na de geboorte nog even geleefd heeft, kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank voor het laten opmaken van een geboorteakte en overlijdensakte.

Elk van de ouders mag het kind aangeven. Maar ook anderen die kennis hebben genomen van de levenloze geboorte van het kind mogen aangifte doen, bijvoorbeeld de begrafenisondernemer of de medewerkers van het ziekenhuis.

Wanneer een kind langer geleden levenloos geboren is en u alsnog aangifte wilt doen, moet het verzoek door beide ouders gedaan worden. 

Neem bij uw afspraak om aangifte te doen het volgende mee:

•   een geldig identiteitsbewijs;
•   eventueel een trouwboekje, zodat het kind daarin kan worden bijgeschreven;
•   een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts;
•   een enveloppe met daarin de gegevens van uw levenloos geboren kind, deze krijgt u van de arts.

Als u geen ‘verklaring van overlijden’ door de behandelend arts meer heeft, neemt u dan andere documenten mee waaruit blijkt dat het kind levenloos geboren is. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
•    een verklaring van een arts, ziekenhuis of verloskundige;
•    een overlijdensadvertentie of informatie over de begrafenis of crematie.

De aangifte en het laten opmaken van de akte zijn gratis. 

Wanneer u niet in Gouda woont, kan de gemeente waar u woont gratis een afschrift van de akte bij ons opvragen. Uw gemeente kan dit doen als u een verzoek indient voor registratie van uw kind in de BRP.

Wanneer u zelf een afschrift van de akte wilt hebben, zijn daar kosten aan verbonden. Bekijk daarvoor de pagina afschrift of uittreksel burgerlijke stand

Met een verklaring van overlijden wordt de akte meteen aan de balie gemaakt. Heeft u geen verklaring? Dan hangt het van de situatie af hoe lang het duurt voordat de akte is gemaakt. 

Als u een ‘akte van geboorte (levenloos)’ hebt, wordt het kind niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt daar als ouder wel een verzoek voor aanvragen in de gemeente waar u woont.

Burgemeester Jamesplein 1, Gouda
Nu gesloten. Maandag open van 08:30 tot 17:00 uur.

Zie ook