Restafval

Veel afval is prima opnieuw te gebruiken (recyclen) door het goed te scheiden. Wilt u weten waar u verschillende soorten afval mag weggooien? Kijk op de website afvalscheidingswijzer of download de afvalscheidingswijzer app in de appstore.

Restafval is huishoudelijk afval dat niet gerecycled kan worden. De gemeente wil inwoners aanmoedigen om afval te scheiden. Daarom betaalt u voor het weggooien van restafval. U betaalt niet voor het weggooien van andere soorten afval die wel te recyclen zijn.

Op de pagina over afvalstoffenheffing leest u hoe de kosten voor huisafval zijn opgebouwd. De exacte kosten voor restafval vindt u op de website van de Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR).

Restafval gooit u in uw grijze container of in een openbare restafvalcontainer. Woont u in de binnenstad? Kijk dan op de pagina restafvalzakken binnenstad.

Een overzicht van openbare restafvalcontainers vindt u op deze kaart. Vink aan de rechterkant de container aan die u zoekt. Linksboven kunt u de kaart groter maken.

Bekijk de digitale afvalkalender op website van Cyclus. Of installeer de afvalkalender app op uw smartphone via Google Play (Android) of de App store (Apple). Op de website en in de app leest u ook de aanbiedregels en welk afval waarbij mag.

Wilt u een grotere grijze container aanvragen? Als u een 140 liter container heeft, kunt u die omwisselen voor een 240 liter container (of omgekeerd). Bel hiervoor met de Cyclus klantenservice via telefoonnummer (0182) 54 75 00.

Zowel grijze als groene containers mogen maximaal 70 kilo wegen. Containers die zwaarder zijn, kunnen niet worden geleegd. De liftarm van de vuilniswagen kan dit niet aan en voor de medewerkers van Cyclus is dit te zwaar.