Afvalinzameling aan huis

De meeste soorten afval worden aan huis opgehaald door Cyclus.

Bekijk de digitale afvalkalender op de website van Cyclus. Of installeer de afvalkalender app op uw smartphone via Google Play (Android) of de App store (Apple). Op de website en in de app leest u ook de aanbiedregels en welk afval waarbij mag.

Wilt u een grotere grijze (restafval), groene (GFT) of blauwe (papier) container aanvragen? Als u een 140 liter container heeft, kunt u die omwisselen voor een 240 liter container (of omgekeerd). Bel hiervoor met de Cyclus klantenservice via telefoonnummer (0182) 54 75 00.

Woont u in de binnenstad en heeft u een tuin? Dan kunt u gebruikmaken van een groene minicontainer voor de inzameling van uw groente-, fruit- en tuinafval. Kijk hiervoor op de pagina GFT-afval.

De containers blijven achter bij de woning.

Voor restafval betaalt u per keer dat u uw container of restafvalzak aan de weg zet. U bepaalt zelf of en hoe vaak u dit doet. Meer informatie over de kosten voor restafval leest u op de pagina afvalstoffenheffing.