Leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, als hij/zij geen startkwalificatie heeft. Kijk voor meer informatie op de website van Bureau Leerlingzaken.