Vakantiegeld uitkering

Heeft u een uitkering? Dan krijgt u 1 keer per jaar vakantiegeld. U bouwt vakantiegeld op doordat er elke maand 5% vakantiegeld van uw uitkering wordt gereserveerd.

Het vakantiegeld wordt altijd betaald in de 2e helft van de maand juni.

Als uw uitkering stopt, krijgt u het vakantiegeld wat tot dat moment is opgebouwd.

Mogelijk wordt het gereserveerde vakantiegeld overgemaakt naar de beslaglegger. Heeft u een schuld bij de gemeente? Dan is het ook mogelijk dat uw vakantiegeld wordt ingehouden om op die manier de schuld af te betalen.