Speciaal onderwijs

Er zijn kinderen die aangepast onderwijs nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, problemen met leren of gedragsproblemen hebben. Deze kinderen kunnen naar een speciale school. In Gouda zijn er 4 scholen die speciaal basisonderwijs aanbieden en 3 scholen die voorgezet speciaal onderwijs aanbieden. Ook zijn er 5 scholen die speciaal onderwijs aanbieden.

Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd wat de verschillen tussen deze soorten onderwijs zijn.

Hieronder vindt u een lijst van scholen die speciaal basisonderwijs (SBO) aanbieden.

Christelijke school voor speciaal basisonderwijs Park en Dijk

Winterdijk 6
2801 SJ Gouda
Website Park en Dijk

Het Avontuur (openbare school voor speciaal basisonderwijs)

Mercatorsingel 90
2803 ER Gouda
Website Het Avontuur

Rooms-Katholieke speciale basisschool De Oostvogel

Scharroosingel 54
2807 CX Gouda
Website De Oostvogel

Ds. N.H. Beversluisschool

Hoogenburg 24
2804 ZR Gouda
Website Beversluisschool

Hieronder vindt u een lijst van scholen die voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aanbieden.

Kesper College

Nansenstraat 40
2806 HM Gouda
Website Kesper College

Samuelschool

Han Hollanderweg 194
2807 AL Gouda
Website Samuelschool 

De Ark (VSO-afdeling ZMLK-school)

Jan Luykenstraat 1
2806 PD Gouda    
Website De Ark

Hieronder vindt u een lijst van scholen die speciaal onderwijs (SO) aanbieden.

Auris Taalplein

Willem en Marialaan 1
2805 AR Gouda
Website Auris Taalplein

Instituut De Piloot

Van Heuven Goedhartsingel 10
2806 ZL Gouda
Website instituut De Piloot

Samuelschool

Han Hollanderweg 194
2807 AL Gouda
Website Samuelschool

Prof. Dr. Leo Kannerschool

Touwbaan 42C
2352 CZ Leiderdorp
Website Prof. Dr. Leo Kannerschool

De Ark (SO-afdeling ZMLK-school)

Coniferensingel 26
2803 JH Gouda
Website De Ark

Er is in Gouda 1 school die een combinatie van dagbehandeling en basisonderwijs aanbiedt. Het gaat om:

Curium-LUMC Gouda – Dagbehandeling

Van Heuven Goedhartsingel 10
2806 ZL Gouda
Website Curium LUMC

Op De Goudawijzer vindt u meer informatie en tips over het opvoeden van een kind met een beperking.