Betaling uitkering

Heeft u een uitkering? Dan wordt het bedrag elke maand naar u overgemaakt. Op deze pagina vindt u meer informatie over de data waarop u de uitkering ontvangt.

Hieronder vindt u een overzicht met de data waarop de gemeente de uitkering naar uw bank overmaakt. Uw bank bepaalt wanneer het geld naar uw rekening wordt overgemaakt. Dit is vaak rond de 25e van de maand.

 • 19 januari 2021
 • 19 februari 2021
 • 19 maart 2021
 • 20 april 2021
 • 18 mei 2021
 • 22 juni 2021
 • 20 juli 2021
 • 20 augustus 2021
 • 21 september 2021
 • 19 oktober 2021
 • 19 november 2021
 • 21 december 2021

De uitkering wordt overgemaakt naar het rekeningnummer dat u aan de gemeente heeft doorgegeven. Als u een machtiging heeft afgegeven om de uitkering naar een ander over te maken, dan wordt de uitkering (of een deel van de uitkering) naar dat rekeningnummer overgemaakt.

Bekijk voor meer informatie hierover de pagina ‘maandoverzicht en jaaropgave uitkering‘.