Beroepsonderwijs

In Gouda zijn verschillende beroepsopleidingen op MBO en HBO niveau. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle beroepsopleidingen in de stad. Daarnaast is er Campus Gouda. Hierin werken bedrijven, onderwijs en overheid in de regio Midden-Holland samen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt op tot een groot aantal beroepen; van bakker of slager tot administratief medewerker of medewerker in de zorg. Alle opleidingen combineren leren op school met leren in de praktijk. De verhouding tussen theorie en praktijk verschilt per opleiding. In Gouda zijn 3 mbo-onderwijsinstellingen.

 • mboRijnland
  Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
  Groen van Prinsterersingel 52
  Website mboRijnland

 

 • Yuverta (protestants-christelijk)
  Vmbo-groen, mbo
  Ronsseweg 555
  Website Yuverta

 

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) leidt studenten op tot verschillende functies binnen het bedrijfsleven en de overheid. Hbo-opleidingen zijn voornamelijk gericht op de ontwikkeling van vaardigheden die direct aansluiten op de beroepspraktijk en op de overdracht van vak-theoretische kennis. In Gouda is 1 hbo-instelling.

 • Driestar Educatief (christelijk-reformatorisch)
  De PABO, docenten- en pedagogische opleidingen
  Burgemeester Jamessingel 2
  Website Driestar Educatief

Bij particulier onderwijs is er sprake van kleine klassen en extra aandacht voor de leerlingen. Dit zorgt voor onderwijs op maat. Particuliere scholen worden niet bekostigd door de overheid. In Gouda zijn 3 particuliere beroepsonderwijsinstellingen.

 

 

Bedrijven, onderwijs en overheid in de regio Midden-Holland werken samen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen in een duurzame en innovatieve omgeving. Studenten van verschillende niveaus gaan aan de slag met vraagstukken die op de agenda staan bij bedrijven en overheid uit de regio. Binnen Campus Gouda worden vanaf september 2021 modules aangeboden vanuit twee verschillende Living Labs.