Leerlingenvervoer

Onder sommige voorwaarden kunt u als ouder, voogd of verzorger van een leerling via de gemeente een vergoeding krijgen voor de vervoerskosten van en naar school. Dit noemen we leerlingenvervoer.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

De regels rondom leerlingenvervoer zijn ingewikkeld en uitgebreid. Daarom is het niet mogelijk om hier voor iedere situatie aan te geven of u recht heeft op een vergoeding. Wij beschrijven daarom op deze pagina de algemene regels. In de gemeentelijke verordening staan alle afspraken en regels.

Bij leerlingenvervoer bestaan de volgende soorten vergoedingen:

  • Vergoeding kilometers voor een begeleider met de fiets, waarbij we maximaal 2 ritten per dag vergoeden.
  • Vergoeding openbaar vervoer voor de leerling en mogelijk een vergoeding openbaar vervoer voor een begeleider. Hierbij vergoeden we alle kosten van de goedkoopste manier van openbaar vervoer. Leerlingen die zelf met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen, krijgen alleen een vergoeding als zij door hun handicap op een school buiten Gouda zitten.
  • OV-app. Een app op een smartphone die mensen helpt als zij moeite hebben om zelf met het openbaar vervoer te reizen.
  • Vergoeding autokosten, waarbij we maximaal 4 ritten per dag vergoeden.
  • Aangepast vervoer met een (taxi)bus.

De afstand tussen de woning en school:

  • is meer dan 6 kilometer bij primair onderwijs (een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, speciaal onderwijs);
  • er geldt geen minimale afstand voor leerlingen die primair of voortgezet onderwijs volgen en vanwege hun blijvende handicap (fysiek, visueel, verstandelijk of psychisch) niet zelf met het openbaar vervoer kunnen reizen.

De richting van de school:
We geven alleen een vergoeding voor leerlingenvervoer als de leerling naar de school van de gewenste richting gaat die het dichtst bij het woonadres van de leerling is. Richting betekent: het godsdienstige, levensbeschouwelijke of openbare karakter van een school. Niet onder richting valt: de onderwijskundige methode van een school, zoals Jenaplan-, Dalton- of Montessori-onderwijs.

Als de leerling een basisschool bezoekt en u van de gemeente een vergoeding voor vervoer krijgt, kan het zijn dat u een deel zelf moet betalen (drempelbedrag). Of u een drempelbedrag moet betalen hangt af van uw (gezamenlijk) verzamelinkomen van 2 jaar voor het schooljaar waarvoor u een aanvraag doet. Als uw inkomen hoger was dan een bepaalde grens moet u een drempelbedrag betalen.

Voor het schooljaar 2021-2022 gelden de volgende bedragen:
Voor dit schooljaar wordt uitgegaan van het gecorrigeerde verzamelinkomen 2019 (het inkomen van beide ouders in 2019). De grens voor het drempelbedrag ligt op € 27.450,-. Als uw (gezamenlijk) inkomen hoger was dan dit bedrag moet u een drempelbedrag betalen van € 360,- (school binnen Gouda) of € 580,- (school buiten Gouda).

Voor het schooljaar 2022-2023 gelden de volgende bedragen:
Voor dit schooljaar wordt uitgegaan van het gecorrigeerde verzamelinkomen 2020 (het inkomen van beide ouders in 2020). De grens voor het drempelbedrag ligt op € 27.900,-. Als uw (gezamenlijk) inkomen hoger was dan dit bedrag moet u een drempelbedrag betalen van € 360,- (school binnen Gouda) of € 590,- (school buiten Gouda).

Via bovenstaande knop kunt u online leerlingenvervoer aanvragen, wijzigen of beëindigen. Wilt u leerlingenvervoer aanvragen voor het volgende schooljaar? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. 

Heeft u vorig jaar uw aanvraag ook via het online formulier gedaan? Dan krijgt u de optie om de toen ingevulde gegevens weer te gebruiken voor de nieuwe aanvraag. U hoeft dan alleen de antwoorden te controleren, nieuwe vragen te beantwoorden en eventuele documenten te uploaden.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.