Voor- en Vroegschoolse Educatie van 2,5 tot 4 jaar

Veel kinderdagverblijven bieden extra ondersteuning aan bij de ontwikkeling van kinderen met een achterstand. Dit wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) genoemd.

Medewerkers van het consultatiebureau bekijken hoe uw kind groeit en zich ontwikkeld. Ze letten er ook op hoe uw kind zicht beweegt, reageert, gedraagt en praat. Ontwikkelt uw kind zich onvoldoende? Dan krijgt uw kind een VVE-indicatie. Soms is er eerst extra onderzoek nodig door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of logopedist. Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen? Dan leert uw kind spelenderwijs de achterstand in te halen en krijgt daarmee een betere start in groep 3 van de basisschool.

U meldt uw kind aan bij een locatie met peuteropvang en VVE-aanbod. Bekijk de adressenlijst om te zien welke locaties dit zijn. Doet uw kind mee aan het VVE-programma? Dan wordt er van u als ouder ook iets verwacht. U helpt bijvoorbeeld een keer mee op de groep of bent aanwezig bij een informatiebijeenkomst.

Bekijk de adressenlijst om te zien uit welke locaties met peuteropvang en VVE-aanbod  u kunt kiezen.

Het VVE-programma start vanaf de leeftijd van rond de 2,5 jaar. Uw kind kan vanaf 2 jaar en 3 maanden al beginnen met VVE bij 1 van de voorschoolse kindercentra. Vraag bij uw kinderopvangorganisatie naar de mogelijkheden.

Het basisaanbod bestaat uit maximaal 480 uur in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Heeft uw kind een VVE-indicatie, dan betaalt de gemeente de extra uren VVE. Met een VVE-indicatie krijgt uw kind nog eens maximaal 480 uur extra in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan mag u deze extra uren niet bij de Belastingdienst opgeven. Dit komt doordat de gemeente dit voor u betaalt. U krijgt hiervoor dan ook geen rekening van de kinderopvangorganisatie.

Op de website van het VVE-punt Gouda vindt u meer informatie. U kunt hen ook bellen via telefoonnummer (0182) 52 71 01. Bezoekt uw kind al een kinderdagverblijf en denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats? Neem dan contact op met de pedagogisch medewerk(st)er van uw kind.