Peuteropvang van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar

In Gouda willen we dat elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Daarom bieden we ieder kind van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar in Gouda de mogelijkheid om naar de peuteropvang te gaan.

Iedereen met een gelijk inkomen, werkend of niet, betaalt uiteindelijk dezelfde bijdrage. Een voorwaarde hiervoor is dat de locatie van de peuteropvang in het Landelijk Register Kinderopvang staat met vermelding van aanbod voorschoolse educatie. Dit noemen we ook wel een gecertificeerde voorschoolse voorziening. Dit betekent dat deze locaties voldoen aan het kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda. Bekijk de adressenlijst om te zien of de opvang van uw keuze aan deze kwaliteitseisen voldoet.

De kosten voor de peuteropvang betaalt u aan de kinderopvangorganisatie. Een deel van de kosten kunt u terugkrijgen. Dit kan op de volgende manieren:

U heeft recht op kinderopvangtoeslag
Heeft u recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. U heeft uw DigiD nodig. De algemene regel is dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag als u en uw partner allebei werken. Wilt u meer informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u een bedrag aan de kinderopvangorganisatie voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden. De bijdrage van de gemeente wordt hier automatisch aan toegevoegd. Dit geldt alleen voor gecertificeerde voorschoolse voorzieningen, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. Bekijk de adressenlijst om te zien of de opvang van uw keuze aan deze kwaliteitseisen voldoet.

Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt daarvoor de tabel van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet zelf naar de gemeente. De kinderopvangorganisatie regelt dit voor u. U hoeft alleen bij de kinderopvangorganisatie 2 formulieren in te leveren.

  1. Het formulier ‘ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier downloadt u op de website van de kinderopvangorganisatie.
  2. Een inkomensverklaring. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.

U neemt contact op met de kinderopvangorganisatie van uw keuze en meld uw kind daar aan. De kinderopvangorganisatie moet wel voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente heeft bepaald. Ook moet de opvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen aanbieden. Bekijk de adressenlijst om te kijken of de opvang van uw keuze aan deze eisen voldoet. De kinderopvangorganisaties maken graag voor uw situatie een berekening van de kosten op maat.

De kinderopvangorganisatie die u kiest, moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente heeft bepaald. Ook moet de opvang voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen aanbieden. Bekijk de adressenlijst om te kijken of welke kinderopvangorganisaties aan deze eisen voldoen.

Het aanbod is voor peuters van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar voor minimaal 2 dagdelen per week. Het gaat in totaal om 8 uur per schoolweek en om maximaal 40 weken per jaar. Kiest u ervoor om gebruik te maken van 1 dagdeel van het basisaanbod voor peuters? Dan gaat het om maximaal 4 uur per schoolweek.

Ligt uw inkomen onder 120% van de bijstandsnorm (vakantiegeld meegeteld)? Dan kan uw peuter 2 dagdelen per week gratis naar de peuteropvang. Het gaat in totaal om 8 uur per schoolweek en om maximaal 40 weken per jaar. U moet hiervoor een kopie van de beschikking van de gemeente inleveren bij de kinderopvangorganisatie. Bekijk voor meer informatie de pagina ‘gratis peuteropvang voor kinderen tot 4 jaar‘. Op die pagina kunt u meteen gratis peuteropvang aanvragen. Mag uw kind gratis naar de peuteropvang en heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan betaalt de gemeente ook daarvoor de extra uren. Dit kan per kinderopvangorganisatie verschillen en kunt u bij hen navragen. Bekijk voor meer informatie de pagina ‘voor en vroegschoolse educatie van 2,5 tot 4 jaar‘.

Bekijk de pagina ‘voor- en vroegschoolse educatie van 2,5 tot 4 jaar‘ voor meer informatie over dit onderwerp.

U betaalt het uurtarief van de kinderopvangorganisatie. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u dit regelen via de Belastingdienst. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u alle uren boven de 8 uren zelf.