Kwaliteit kinderopvang

De gemeente Gouda controleert samen met de GGD Hollands Midden de kwaliteit van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. De GGD beoordeelt of de kinderopvang aan de (landelijke) eisen voldoet en stelt een inspectierapport op. Deze zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Elk jaar controleert GGD Hollands Midden alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, locaties voor buitenschoolse opvang en gastouderbureaus in Gouda. Ieder jaar worden ook tenminste 5% van de gastouders gecontroleerd. Daarnaast controleert de GGD alle nieuwe gastouders om te zien of zij voldoen aan de wettelijke eisen.

Bij de controle kijkt de GGD naar de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Of de locatie schoon en veilig is ingericht. Of het personeel geschikt is en of de kinderen genoeg leren. 

De inspectierapporten van GGZ staan vaak op de website van uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of het gastouderbureau van uw kind. Ook kan u de rapporten vinden via het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Heeft u een klacht over uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of het gastouderbureau van uw kind? Meld uw klacht dan eerst bij de opvang zelf. Uw kinderopvang heeft een klachtenregeling. Informatie hierover krijgt u bij de opvang. 

Lukt het niet om de klacht samen op te lossen? Dan kunt u uw klacht doorgeven aan de GGD Hollands Midden via telefoonnummer (088) 308 34 60 of stuur een mail naar tko-secretariaat@ggdhm.nl.

Als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang of het gastouderbureau van uw kind zich niet aan regels houdt dan neemt de gemeente maatregelen. Eerst krijgt de kinderopvang de kans om fouten te herstellen. Als dat niet lukt dan moet de kinderopvang sluiten.