Buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar

Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen van 4 tot 12 jaar die naar de basisschool gaan. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties.

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de adressen van de opvanglocaties. Alle locaties die in het register staan zijn goedgekeurd door de gemeente en GGD.

Bij een buitenschoolse opvang betalen ouders de kosten voor kinderopvang. Bij 2 werkende ouders of als werkend eenoudergezin ontvangt u soms een bijdrage van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet de buitenschoolse opvang in ieder geval in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staan. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.