Vergoeding initiatief Goudse Preventieakkoordpot

De gemeente Gouda krijgt in 2021, 2022 en 2023 van het Rijk een budget van € 40.000,- per jaar om de acties uit het Gouds Preventieakkoord uit te voeren. Organisaties die acties uit het Preventieakkoord uit willen voeren, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen.

U vraagt de vergoeding aan via het aanvraagformulier op de website van SPORT●GOUDA.

U kunt een vergoeding vragen voor de uitvoering van een actie uit het Goudse Preventieakkoord. Het gaat om een eenmalige bijdrage om acties makkelijker te maken of sneller of beter uit te kunnen voeren. Het geld is niet bedoeld voor structurele financiering of om personeel of productiemiddelen te betalen.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de voorwaarden, tot wanneer u de vergoeding kunt aanvragen en de manier waarop we het geld uit de Preventieakkoordpot verdelen?? Kijk dan op de website van SPORT●GOUDA.