Vergoeding initiatief Gouds Leefstijlakkoordpot

De gemeente Gouda krijgt in 2024, 2025 en 2026 van het Rijk geld om ideeën uit te voeren die helpen bij de gezondheid van Gouwenaars. Iedereen die een goed idee heeft hiervoor en dit idee wil uitvoeren, kan hiervoor een vergoeding aanvragen.

Gouda heeft een Gouds Leefstijlakkoord: een akkoord tussen de gemeente en andere maatschappelijke organisaties uit de stad dat zich richt op de leefstijl van alle inwoners van Gouda, jong en oud. Het doel van het Leefstijlakkoord is om Gouwenaars zich gezonder te laten voelen door sport, welzijn en cultuur voor iedereen mogelijk te maken. Bewegen, sporten, gezond eten en drinken, dansen, zingen, toneelspelen, muziek maken, het zijn allemaal voorbeelden van dingen waardoor mensen zich fijner en ook gezonder kunnen gaan voelen, zowel lichamelijk als geestelijk. Het Gouds Leefstijlakkoord is gemaakt door en voor de inwoners van de stad Gouda.

U kunt de vergoeding aanvragen via het aanvraagformulier op de website van SPORT●GOUDA.

In 2024 is € 100.000,- beschikbaar, in de jaren 2025 en 2026 € 50.000,-.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de voorwaarden, tot wanneer u de vergoeding kunt aanvragen en de manier waarop we het geld uit de Leefstijlakkoordpot verdelen? Kijk dan op de website van SPORT•GOUDA.