Subsidie volwassenenonderwijs

Voor activiteiten waardoor mensen hun basisvaardigheden kunnen verbeteren is er subsidie beschikbaar.  Met basisvaardigheden bedoelen we lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Deze subsidie is voor maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties die activiteiten organiseren om inwoners te helpen die moeite hebben met basisvaardigheden.

In 2022 is er maximaal € 263.609,- beschikbaar. U kunt voor 2022 geen subsidie meer aanvragen.

U kunt de subsidie aanvragen door het aanvraagformulier (pdf) in te vullen.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 31 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar. Bijvoorbeeld voor subsidie in 2022 moet de aanvraag uiterlijk 31 augustus 2021 binnen zijn. Voldoet uw aanvraag aan alle voorwaarden en is er genoeg subsidie beschikbaar? Dan krijgt uw organisatie subsidie om in het volgende jaar de activiteiten uit te voeren.

Meer informatie over deze subsidie vindt u in de ‘tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2021-2024 ‘.