Subsidie Volksfeesten

Koningsdag en de intocht van Sinterklaas zijn leuke feesten voor de inwoners van Gouda. De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen met de activiteiten. Wilt u een activiteit organiseren voor koningsdag, waar meer dan alleen uw buurtbewoners aan deel kunnen nemen? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Aanvraagformulier (pdf) downloaden.

U vraagt de subsidie aan met het bovenstaande aanvraagformulier.

U stuurt de aanvraag naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda
Ter attentie van de afdeling Ruimtelijk beleid en advies
Postbus 1086
2800 BB Gouda

Deze subsidieregeling is voor volksfeesten waar meerdere wijken in Gouda aan meedoen op koningsdag (zoals Oranjeboulevard) en de voorafgaande avond (Koningsnacht) en voor de intocht van Sinterklaas.

  • Het evenement vindt plaats op Koningsdag, of de avond ervoor of tijdens de intocht van Sinterklaas in Gouda.
  • Het betreft een evenement in Gouda waar meerdere wijken aan deel nemen.
  • Het evenement kan niet op een andere manier (helemaal) worden betaald.

Elk volksfeest heeft een eigen maximum subsidiebedrag. Als er subsidie over is dan gebruiken we de subsidie in het volgende jaar.

Aanvragen moeten voor 1 september bij ons binnen zijn, voor subsidie in het jaar daarna.