Subsidie toegankelijkheid verenigingsgebouw

Met deze subsidie ondersteunt gemeente Gouda de toegankelijkheid van verenigingsgebouwen. Dit betekent dat het gebouw goed te bereiken, begrijpen en gebruiken is voor iedereen. Vindt u het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen binnen uw vereniging? Kijk dan hieronder of u subsidie kan krijgen voor een aanpassing aan het gebouw.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Verenigingen op het gebied van sport, scouting, cultuur en/of gezondheid, die een aanpassing aan het verenigingsgebouw willen doen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat inwoners met een beperking het verenigingsgebouw kunnen gebruiken zonder dat zij daarbij hulp nodig hebben. 

Het gaat om aanpassingen aan het gebouw die ervoor zorgen dat mensen zonder problemen het verenigingsgebouw kunnen gebruiken. Naast mensen met een beperking kan het bijvoorbeeld ook gaan om ouderen en mensen die een kinderwagen gebruiken. Hierbij kunt u denken aan een hellingplaat, hellingbaan, belijning, ringleiding of aanpassingen aan het toilet.

De aanpassing komt in aanmerking voor deze subsidie als deze voor algemeen gebruik is en het verenigingsgebouw gevestigd is in Gouda. Als een aanpassing aan het gebouw volledig betaald kan worden uit een andere subsidieregeling, komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie. Daarnaast heeft uw vereniging niet eerder van de gemeente subsidie ontvangen voor dezelfde aanpassing van hetzelfde gebouw.

De subsidie is maximaal € 7.500,-. Tot en met 31 december 2024 is € 50.000,- beschikbaar en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Wanneer dit bedrag op is, kunt u geen subsidie meer aanvragen.

U vraagt de subsidie aan via de knop die hierboven staat. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die de gemeente van u nodig heeft meteen uploaden.

De aanvraag bestaat uit ten minste:

  • Een omschrijving van de gewenste aanpassing
  • Een motivatie van de gewenste aanpassing 
  • De startdatum van de uitvoering
  • Het telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager(s).
  • Een kopie van het bankafschrift met het IBAN-nummer waarop de subsidie kan worden overgemaakt en waarop de naam van de rekeninghouder zichtbaar is.
  • Een verklaring van aanvrager dat niet eerder van de gemeente voor dezelfde aanpassing subsidie is ontvangen.

Daarnaast moet u de volgende documenten uploaden:

  • Als het gebouw in bruikleen is of gehuurd wordt, toestemming van de eigenaar om de aanpassing uit te voeren
  • Een offerte van de aanpassing
  • Een begroting

We beoordelen uw aanvraag als u die compleet hebt ingediend. Bij verlening van deze subsidie is de subsidie direct vastgesteld. U ontvangt hierover een besluit. Als u subsidie ontvangt, heeft u een paar verplichtingen. Een voorbeeld is het opsturen van een aantal foto’s die de gemeente kan delen op haar website.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.