Subsidie schoolontbijt

Als een gezin weinig geld heeft, kan het zijn dat kinderen zonder ontbijt of lunch naar school gaan. Hierdoor hebben deze kinderen meer moeite met meedoen op school. Landelijk helpt Stichting Jeugdeducatiefonds scholen om hun leerlingen een schoolontbijt, tussendoortjes of lunch aan te kunnen bieden. Nog niet alle scholen kunnen van deze landelijke regeling gebruik maken. Daarom kunnen Goudse scholen 1 keer subsidie krijgen van de gemeente om ontbijt, tussendoortjes of lunch aan te bieden aan leerlingen, waarvan het gezin dat niet kan betalen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs die geen geld kunnen krijgen van Stichting Jeugdeducatiefonds voor schoolontbijt kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld als tijdelijke ondersteuning totdat de landelijke regeling voor schoollunches begint.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • gezond eten voor ontbijt en/of lunch en tussendoortjes;
  • kosten die u maakt om het ontbijt en/of de lunch en tussendoortjes te maken en uit te delen.

Om de subsidie aan te vragen heeft u het volgende nodig:

  • eHerkenning of DigiD;
  • een omschrijving van wat u gaat doen, voor wie en wat de planning is;
  • een begroting van de kosten;
  • een overzicht van de kosten de u al gemaakt heeft, als dat het geval is.

U kunt de subsidie via de knoppen bovenaan de pagina aanvragen.

U kunt de subsidie tot 1 maart 2023 aanvragen.

Binnen 8 weken na 1 maart hoort u van ons of u de subsidie krijgt.

Er is maximaal € 20.000,- beschikbaar. Dit bedrag verdelen we naar rato onder de aanvragers.