Subsidie samen naar duurzame warmte

De gemeente heeft als doel dat Gouda in 2040 van het gas af en CO2-neutraal is. We zien in de gemeente dat buurtgenoten samen stappen (willen) zetten. Gouda heeft subsidie om daarbij te helpen. Met de subsidie kunt u een project opzetten met uw buren om bijvoorbeeld minder warmte te gaan gebruiken of juist om duurzame warmte op te wekken. U kunt ook een onderzoeksbureau inhuren.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

De subsidie is voor ideeën die helpen de buurt duurzaam te verwarmen en die de buurt enthousiast moeten maken om mee te doen aan de duurzame verwarming van de buurt.

Stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen de subsidie aanvragen. Samenwerkingen van minimaal 3 buurtbewoners kunnen de subsidie onder bepaalde voorwaarden aanvragen. Zie hiervoor de vraag Wat zijn de voorwaarden om de subsidie aan te vragen. Als u in de buurt Plaswijck-Kern of Middenwillens-West woont, kunt u de subsidie niet aanvragen. Deze buurten zijn in de Transitievisie warmte gekozen als verkenningsblokken, en ontvangen op die manier een bijdrage.

U kunt subsidie krijgen voor 2 soorten kosten: onderzoekskosten en proceskosten. Met onderzoekskosten kunt u een professionele organisatie inhuren die bijvoorbeeld onderzoek doet naar duurzame warmte in de buurt. Welke oplossing is voor de wijk het meest geschikt om van het gas af te gaan? En welke aanpassingen zijn er dan nodig aan de woningen? En hoeveel kost dat? Proceskosten zijn kosten die u maakt om de buurt samen te brengen  in een project. Als u samen met de buurt wilt gaan verduurzamen dan wilt u misschien een zaaltje afhuren voor informatieavonden of u wilt flyers laten drukken om te verspreiden. Maar het kan ook dat u juridisch bouwkundig advies wilt inhuren, of inschrijvingskosten heeft als u als stichting of vereniging verder wilt. Deze kosten horen allemaal  bij de proceskosten.

U kunt minimaal € 5.000,- en maximaal € 20.000,- krijgen. De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Dat betekent dat u subsidie krijgt voor alle kosten en niet zelf hoeft mee te betalen. Zijn de kosten van uw project minder dan € 5.000,-? Misschien kunt u dan de subsidie Samen aardgasvrij 2022 aanvragen. Deze subsidie is waarschijnlijk vanaf het najaar 2022 weer aan te vragen.

Om de subsidie samen naar duurzame warmte aan te vragen, gelden de volgende voorwaarden:

  • U vraagt de subsidie samen naar duurzame warmte aan namens een stichting, vereniging, coöperatie of een combinatie hiervan.
  • Minimaal 50 woningen uit de straat of buurt doen mee met het plan
  • Uw straat of buurt ligt niet in Plaswijck-Kern of Middenwillens-West.
  • Een samenwerking van minimaal 3 buurtbewoners kan alleen subsidie aanvragen via de Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A, ook wel bekend als Energiecoöperatie Gouda (EcG). Dit kan alleen als de EcG akkoord gaat.
  • De gemeente organiseert bijeenkomsten waarin verschillende projecten hun ideeën met elkaar delen. Als u de subsidie aanvraagt, doet u daar actief aan mee.

U kunt de subsidie aanvragen via bovenstaande knop. Bij uw aanvraag stuurt u een plan van aanpak mee. In het plan van aanpak staat minimaal een omschrijving van het project, het doel van het project, hoe u de buurt betrekt bij het project en een uitgewerkte begroting met een verdeling van de kosten en inkomsten die u verwacht. Bij kosten voor een onderzoek staat in het plan van aanpak ook over welk probleem het onderzoek gaat en welke oplossingen u laat onderzoeken.

In totaal is er € 100.000,- aan subsidie.

De subsidies samen naar duurzame warmte en samen aardgasvrij hebben allebei als doel om Gouda in 2040 van het gas af te krijgen en CO2-neutraal te zijn. Voor projecten die minder dan € 5.000,- kosten, kunt u  de subsidie samen aardgasvrij  aanvragen en voor projecten die meer kosten n dan € 5.000,- kunt u de subsidie samen naar duurzame warmte aanvragen. De subsidie samen naar duurzame warmte kunt u ook aanvragen voor een vervolg van een project waarvoor u eerder de subsidie samen aardgasvrij heeft gekregen.

Ja, u kunt de subsidie samen naar duurzame warmte aanvragen voor een vervolg van een project waarvoor u eerder de subsidie samen aardgasvrij heeft gekregen.

Heeft u nog vragen over de subsidie? Mail uw vraag naar gemeente@gouda.nl. Zet in uw mail dat het gaat om de subsidie samen naar duurzame warmte.