Subsidie samen aardgasvrij

Inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, hebben mogelijk recht op de subsidie samen aardgasvrij: een opstartsubsidie van maximaal € 5.000,-. Vraag de subsidie via deze pagina online aan.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen

Steeds meer mensen hebben door dat het slim is om aardgasvrij en energieneutraal te wonen. Evenveel energie gebruiken als je zelf opwekt. Voor het klimaat, de portemonnee, gemak en omdat het leuk is.

In Gouda zijn al veel inwoners actief bezig met het isoleren, besparen en zelf opwekken van energie. Sommige bewoners gaan een stap verder, zij willen gezamenlijk met hun buren aan de slag. Dat komt goed uit, want in 2040 wil de gemeente aardgasvrij en CO2-neutraal zijn.

Inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, hebben mogelijk recht op een opstartsubsidie van maximaal € 5.000,- . Dit noemen we de subsidie samen aardgasvrij. Denk hierbij aan ideeën om tegelijk de spouwmuur te isoleren, in de hele straat de daken vol zonnepanelen te leggen of elkaar uit te dagen om zo min mogelijk energie te verbruiken. Vooraf is vaak een onderzoek nodig en een plan om stap voor stap aan de slag te gaan. De gemeente draagt daarom bij aan de proces- en advieskosten. De gekregen lessen en ervaringen verwerkt de gemeente in een Goudse Wijkaanpak om uiteindelijk alle buurten energiezuiniger te maken.

U kunt alleen namens een stichting, vereniging of samenwerking subsidie aanvragen. Er zijn minimaal 5 organisatoren en de straat of buurt heeft een grootte van minimaal 20 woningen.

  • U stuurt een plan van aanpak (maximaal 5 A4-tjes) met daarin: omschrijving van het project, doel, aanpak, activiteiten, grootte en het verwachte resultaat.
  • Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en bent u bij bijeenkomsten die de gemeente organiseert. Daar ontmoet u experts en andere deelnemers. Ook kunt u kennis en ervaring uitwisselen, bijvoorbeeld advies over de organisatie en de kosten.
  • De gekregen kennis en ervaring wordt gedeeld via Maak Gouda Duurzaam. Ook wordt er mogelijk contact met u gezocht voor een interview, foto of vlog.
  • Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag, met financiële administratie. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan en waar u het geld aan heeft uitgegeven. Zo helpt u anderen die ook samen stappen willen zetten om aardgasvrij en CO2-neutraal te wonen.
  • U krijgt maximaal € 5.000,- subsidie voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2.500,- voor advieskosten en maximaal € 2.500,- voor proceskosten. Bij proceskosten kunt u denken aan kosten voor organisatie, communicatie en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging. 
  • Als in een buurt meerdere personen een aanvraag doen, kijkt u of samenwerking mogelijk is.
  • Als er meer aanvragen binnenkomen dan de beschikbare subsidies, selecteert de gemeente de aanvragen op basis van verschillende onderdelen: haalbaarheid van het plan, motivatie van de betrokken personen, spreiding van de ideeën over de stad en het efficiënt gebruik van het geld.