Subsidie samen aardgasvrij

Inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, hebben mogelijk recht op de subsidie samen aardgasvrij Gouda 2022. Dit is een opstartsubsidie van maximaal € 5.000,-. Op dit moment kunt u de subsidie niet aanvragen. We verwachten dat dit in het najaar weer kan.

Voor grotere projecten van € 5.000,- tot € 20.000,- kunt u misschien de subsidie samen naar duurzame warmte aanvragen.

Steeds meer mensen hebben door dat het slim is om aardgasvrij en energieneutraal te wonen. Evenveel energie gebruiken als je zelf opwekt. Voor het klimaat, de portemonnee, gemak en omdat het leuk is.

In Gouda zijn al veel inwoners actief bezig met het isoleren, besparen en zelf opwekken van energie. Sommige bewoners gaan een stap verder, zij willen samen met hun buren aan de slag. Dat komt goed uit, want in 2040 wil de gemeente aardgasvrij en CO2-neutraal zijn.

Inwoners die samen hun woningen aardgasvrij(-klaar) maken, hebben mogelijk recht op een opstartsubsidie van maximaal € 5.000,- . Dit noemen we de subsidie samen aardgasvrij Gouda 2022. Deze subsidie volgt de subsidie samen aardgasvrij op. Er zijn 9 groepen die de eerdere subsidie hebben gebruikt voor allerlei verschillende ideeën. Denk hierbij aan het opzetten van een lokale samenwerking, waarbij nieuwe leden een warmtescan ontvangen, onderzoek naar de mogelijkheden voor een buurtbatterij of de organisatie van een buurtactie voor zonnepanelen.

Vooraf is vaak een onderzoek nodig en een plan om stap voor stap aan de slag te gaan. De gemeente betaalt daarom mee aan de proces- en advieskosten. De gekregen lessen en ervaringen verwerkt de gemeente in een Goudse Wijkaanpak om uiteindelijk alle buurten energiezuiniger te maken.

De voorwaarden van de subsidie samen aardgasvrij Gouda 2022 zijn anders dan de voorwaarden van de eerdere subsidie samen aardgasvrij. 

  • U vraagt de subsidie aan namens een stichting, vereniging of samenwerking.
  • Er zijn minimaal 5 organisatoren.
  • Minimaal 20 woningen in de straat of buurt doen mee.
  • U stuurt een plan van aanpak (maximaal 5 A4-tjes) met daarin omschrijving van het project, doel, aanpak, activiteiten, grootte en het verwachte resultaat. U voegt ook een begroting toe met de verwachte kosten en inkomsten van de verschillende activiteiten.
  • Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en bent u bij bijeenkomsten die de gemeente organiseert. Daar ontmoet u experts en andere deelnemers. Ook kunt u kennis en ervaring uitwisselen, bijvoorbeeld advies over de organisatie en de kosten.
  • De gekregen kennis en ervaring delen we via Maak Gouda Duurzaam. Ook vragen wij u misschien voor een interview, foto of vlog.
  • Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag, met financiële administratie. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan en waar u het geld aan heeft uitgegeven. Zo helpt u anderen die ook samen stappen willen zetten om aardgasvrij en CO2-neutraal te wonen.
  • U krijgt maximaal € 5.000,- subsidie voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en/of proceskosten. Bij proceskosten kunt u denken aan kosten voor organisatie, communicatie en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging. Bij advieskosten kunt u denken aan de inhuur van een professioneel adviesbureau of kosten voor het uitwerken van een projectidee tot een plan. Voor grotere projecten tussen € 5.000,- en € 20.000,- kunt u misschien de  subsidie samen naar duurzame warmte aanvragen.
  • Als in een buurt meerdere personen een aanvraag doen, kijkt u of samenwerking mogelijk is.

Als er meer aanvragen binnenkomen dan de beschikbare subsidies, maakt de gemeente een keuze op basis van verschillende onderdelen: haalbaarheid van het plan, motivatie van de betrokken personen, spreiding van de ideeën over de stad, invloed op de vermindering van CO2, vergroten van steun en hoe efficiënt het geld gebruikt wordt. Als er meerdere geschikte aanvragen zijn, dan krijgen aanvragen die nog niet eerder gebruik gemaakt hebben van de subsidie samen aardgasvrij Gouda voorrang. 

Heeft u nog vragen over de subsidie? Mail uw vraag naar gemeente@gouda.nl. Zet in uw mail dat het gaat om samen aardgasvrij 2022.