Subsidie Participatie in de buurt

De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat iedere inwoner mee kan doen in de samenleving en zelfredzaam is. Ook mensen met een beperking. Organiseert u een groepsactiviteit, waarbij zowel vitale als kwetsbare inwoners kunnen participeren? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Aanvraagformulier subsidie Participatie in buurt (pdf) downloaden.

Dat kan via het aanvraagformulier.

De subsidie is voor activiteiten met minimaal 1 van de volgende doelen:

  1. Participatie van kwetsbare inwoners van Gouda. Doel van de activiteit is om sociaal isolement te voorkomen of op te lossen of om de dagelijkse zorg van de mantelzorg te verlichten. Op een wijze die past bij wensen en mogelijkheden van de deelnemers.
  2. Het maken van laagdrempelige ontmoetingsplekken, zoals huiskamers, buurtservicecentra en ‘huizen in de buurt’.

Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden vindt u in de subsidieregeling.

De activiteit:

  • Draagt bij aan minimaal 1 van de 2 doelen van de regeling (zie ‘Voor welke activiteiten is de subsidie bedoeld’).
  • Is flexibel genoeg om vraaggericht te kunnen werken.
  • Is onderdeel van een samenhangend aanbod aan voorzieningen in het gebied. Er zijn geen overbodige overlappingen.
  • Wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en waar nodig geholpen door beroepskrachten.
  • Weet zowel kwetsbare als vitale inwoners in het gebied te bereiken.

De aanbieder:

  • Werkt samen met andere organisaties in het gebied waar de activiteit aangeboden wordt.

Er is geen maximaal subsidiebedrag per aanvraag, maar het totale bedrag aan subsidie heeft wel een maximum. Als er dus meerdere aanvragen zijn die aan de eisen voldoen, dan wordt het geld onder de aanvragers verdeeld.

Aanvragen moeten vóór 1 september bij ons binnen zijn, voor subsidie in het jaar daarna.